Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 109298

Wågen

Kanotklubben Wågen r.f.

31.12.2019 - 10.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

I projektet kommer vi att reparera och korrigera brister som finns i de inventarier som är oumbärliga för vår verksamhet. Hit hör kanotskjul, brygga och följebåt som används för säkerheten i våra paddlingsevenemang. Projektets målgrupp är alla människor som utövar paddling som motions-, rekreations-, lek- eller idrottsform. Vi riktar oss till ortsbor, fritidsboende och turister. Alla oberoende av ålder. Vi riktar oss också till de ungdomar vi har sysselsatta som instruktörer, tränare och kioskvärdar. Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet och öka intresset för vår verksamhet. Vi vill skapa trivsel och välmående för vår målgrupp. Vi vill erbjuda naturnära, miljövänliga upplevelser förknippade med vår vackra skärgård.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

109298

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

10.11.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt