Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 109298

Wågen

Kanotklubben Wågen r.f.

01.01.2020 - 10.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

I projektet kommer vi att reparera och korrigera brister som finns i de inventarier som är oumbärliga för vår verksamhet. Hit hör kanotskjul, brygga och följebåt som används för säkerheten i våra paddlingsevenemang. Projektets målgrupp är alla människor som utövar paddling som motions-, rekreations-, lek- eller idrottsform. Vi riktar oss till ortsbor, fritidsboende och turister. Alla oberoende av ålder. Vi riktar oss också till de ungdomar vi har sysselsatta som instruktörer, tränare och kioskvärdar. Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet och öka intresset för vår verksamhet. Vi vill skapa trivsel och välmående för vår målgrupp. Vi vill erbjuda naturnära, miljövänliga upplevelser förknippade med vår vackra skärgård.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

109298

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

10.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner