Hanke
Utvecklingsprojekt - 8650

Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa

Turun yliopisto

31.08.2015 - 12.07.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa on lähiruoan maakunnallinen tiedonvälityshanke, joka tukee toimialan ja siinä toimivien yritysten kehittymistä vastaamalla toimintaympäristön muutoksiin tiivistämällä lähiruokasektorin yhteistyötä sekä verkostoimalla alan yrityksiä, hankkeita ja toimijoita keskenään aktiivisen tiedonvälityksen avulla. Hanke vastaa myös valtakunnallisten lähiruokahankkeiden maakunnallisesta toteutuksesta. Hanke muodostaa vahvan, elinkeinoelämälähtöisen, koko maakuntaa palvelevan lähiruokaosaajaverkoston, jossa seutukuntien vahva osallistuminen lisää kehittämistoiminnan painoarvoa sekä vaikuttavuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat alkutuottajat, elintarvikkeiden jalostusta suunnittelevat toimijat, elintarvikkeita jalostavat yritykset, elintarvikkeiden vähittäiskauppa, ammattikeittiöt (julkinen ruokapalvelu, yksityinen HoReCa -sektori, pitopalvelu- ja matkailuyritykset), elintarvikevalvonta ja muut ruokaketjun sidosryhmät (mm. kunnat, kuluttajat). Hankkeen avulla lisätään lähiruokasektorilla toimivien yritysten määrää sekä kasvatetaan jo alalla toimivien lähiruokayritysten liikevaihtoa. Lähiruokasektorille kaivataan innovatiivisia yrittäjiä vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Hankkeen avulla kannustetaan alalle uusia yrittäjiä sekä aktivoidaan uudenlaista yrittäjyyttä. Monipuolinen tiedonvälitys uusista liiketoimintamalleista, trendeistä, yhteistyömahdollisuuksista, tutkimuksesta sekä elintarvikelainsäädännöstä parantaa lähiruokaketjuissa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi yleisen tietoisuuden kasvattaminen lähiruoan aluetaloudellisista vaikutuksista sekä maakuntamme ruokakulttuurista on tärkeällä sijalla. Perinteisten myyntikanavien rinnalle on tulossa yhä enenevissä määrin erilaisia lyhyitä jakeluketjuja. Lähiruokaketjut toimivat tiiviissä yhteydessä asiakkaiden kanssa, jonka vuoksi hanke lisää koko ketjun toiminnan asiakaslähtöisyyttä sekä markkinoiden tuntemista monipuolisen viestinnän keinoin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8650

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

12.07.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedelsförädling
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt