Hanke
Utvecklingsprojekt - 65266

Yhteistyö- ja avunantohanke Hämeenkyrön Yrittäjien ja työpaikkoja hakevien opiskelijoiden välillä Hämeenkyrössä

Hämeenkyrön Yrittäjät r.y.

31.07.2018 - 02.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yhteistyö- ja avunantohanke Hämeenkyrön Yrittäjien ja työpaikkoja hakevien opiskelijoiden välillä Hämeenkyrössä. Eri oppilaitosten kanssa käydyissä tapaamisissa ja keskusteluissa on käynyt ilmi, että nuorten työllistyminen ja työpaikkojen löytyminen on haasteellista ja myös osa nuorista tarvitsisi erityistä tukea työpaikkaa hakiessaan. Oppilaitosten resurssit ovat kuitenkin rajalliset ja näin ollen tämä hanke tulee erittäin hyvään tarkoitukseen tukemaan näitä toimenpiteitä. Tarkoituksena on, että Hämeenkyrön eri oppilaitoksissa opiskelevat nuoret löytäisivät töitä ja saataisiin kontaktit syntymään töitä tarjoavien yritysten/yrittäjien ja töitä etsivien nuorten välillä hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden avulla ja näin estettäisiin nuorten mahdollista syrjäytymistä jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja saataisiin nuoret työelämään kiinni ja myös mahdollisesti luotua uusia työpaikkoja paikkakunnalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

65266

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

02.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt