Hanke
Utvecklingsprojekt - 75736

YK-luomuliha

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

01.08.2018 - 17.06.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat vahvaa naudanlihantuotanto aluetta Suomessa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa sillä nautojen määrän muutos vuosina 2014-2017 oli Pohjois-Savossa -3 % ja Pohjois-Karjalassa -7,4 %. ItäMaidon alueella v. 2017 lopetti 150 maitotilaa. Mistä lihapääomaa jatkossa saadaan? Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on tällä hetkellä useita kymmeniä erikoisnaudanlihantuotantoa harjoittavia tiloja, joiden kasvattamia rotuja suuret teurastamot eivät halua eivätkä hyödynnä. Kyytöt ja ylämaankarja ovat lihataloketjuihin liian hidaskasvuisia ja ylämaankarja on suurien sarviensa vuoksi hankala kuljettaa teurasautoissa sekä -linjoissa.Ylämaankarjatilojen on siksi suureltaosin järjestettävä itse eläinten teuraskuljetukset sekä lihan myynti. Lisäksi teurastamot sijatsevat Pohjois-Savosta kaukana, lähimmän pienteurastamon ollessa Polvijärvellä. Yksin yrittäen tämä on vaikeaa.Kuitenkin kasvattamalla erikoisrotuja ja vielä luomuna, parantamalla niiden teurastusmahdollisuuksia ja kehittämällä tuottajien välistä yhteistyötä, saadaan lihan myynti ja markkinointi tehokkaammaksi. Näillä toimilla voidaan alueiden nykyistä naudanlihantuotantoa säilyttää ja osittain kasvattaa, lisätä kannattavuutta säilyttää maatalouden työpaikkoja ja lisätä alueen elintarviketuotannon omaleimaisuutta. Ylämaankarjan ja kyytön erikoisluomulihan markkinointiselvityksen YK-luomulihaa tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan karjankasvattajien mahdollisuudet ja halukkuus sitoutua yhteistryhmäksi, joka lähtee kehittämään elinkeinonsa yhteistyötoimintaa kehittämishankkeella esiselvityshankkeen jälkeen. Esiselvityshankkeessa selvitetään lisäksi erikoisluomulihan myyntikanavat markkinoinnin edistämiseksi sekä erikoisrotujen paremmat teurastusmahdollisuudet. Hankkeessa ovat mukana Savonia ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ProAgriat ja Savon koulutuskuntayhtymän EkoCentria. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018-28.2.2019 ja budjetti 82 381,20 €.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75736

Aloituspäivämäärä

01.08.2018

Loppumispäivämäärä

17.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

avfall
eko
genetisk mångfald
husdjursproduktion
klimatförändring
korta distributionskedjor
köttnöt
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt