Projekt
Utvecklingsprojekt - 211022

Yrittäjyyttä kausityöstä

Suomen 4H-liitto r.y.

01.12.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yrittäjyyttä kausityöstä -hanke on Suomen 4H-liiton ja sen yhteistyökumppaneiden yhteishanke matkailu- ja luonnonvara-alan kausityövoimatarpeen ratkaisemiseksi Etelä-Savossa. Hanke toteutetaan 1.1.2023-31.12.2024. Hankkeessa kartoitetaan potentiaaliset kausityöpaikat yhteistyössä kuntien maaseutuelinkeinoista vastaavien toimijoiden ja yritysten kanssa ja rekrytoidaan ja koulutetaan tähän tarpeeseen toiminta-alueen nuoria ja ulkopaikkakuntalaisia kesälomalla olevia nuoria. Hankkeessa käynnistetään kokeillen ja jaetuista kokemuksesta oppien uusi toimintamalli Etelä-Savon 4H-yhdistysten kanssa sovituin vetovastuin ja yhteisesti hyväksytty pysyvä nuorten yrittäjyyden ja työtilaisuuksien palvelupolku, kausityöapu. Alueittain otetaan käyttöön Helppi- digitaalinen työpalvelusovellus, jossa työntekijät ja työn tarjoajat kohtaavat. Nuorten työpanoksen markkinoimisessa hyödynnetään toimijoiden sähköisiä asiointijärjestelmiä. Hankkeen tuloksena on pysyvä palveluverkosto (sis. toimiva ja tunnustettu yhteistyön paikka), joka tunnistaa alueen potentiaaliset mahdollisuudet ja joka edistää alueen elinvoimaa ja hyödyntää tarpeisiin kohdentuvia koulutettuja nuoria työntekijöitä ja heidän työnantajiaan sekä 4H-yrittäjiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

211022

Startdatum

01.12.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner