Projekt
Utvecklingsprojekt - 144574

Yrittäjyyttä Ruukinpuistoon

Euran kunta

01.10.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella luodaan edellytyksiä uudelle yrittäjyydelle ja edistetään ammattimaisen ja ympärivuotisen yritystoiminnan kehittämistä Kauttuan Ruukinpuiston toimintaympäristössä. Hankkeen avulla vahvistetaan Ruukinpuiston toimijoiden yhteistyötä, uudistetaan ja luodaan toimintamalleja sekä kytketään Ruukinpuiston alue matkailun yhteistyöhön laajemmin. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen palvelemaan sekä paikallisia ja lähiseudun asukkaita että matkailijoita laadukkaasti, kestävästi ja ympärivuotisesti. Hankkeessa muun muassa laaditaan Ruukinpuiston kehittämissuunnitelma, parannetaan kohteen tunnettuutta, toteutetaan konkreettisia kokeiluja Ruukinpuiston elävöittämiseksi ja kannustetaan alueen yrittäjiä omien kehittämistoimenpiteiden käynnistämiseen yhdessä ja yrityskohtaisesti. Osana hankkeen kehittämistyötä toimenpiteiden vaikutuksia myös arvioidaan ja niistä kerätään palautetta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

144574

Startdatum

01.10.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner