Hanke
Utvecklingsprojekt - 16624

Yrittäkkee työ

Lapinlahden 4H-yhdistys r.y.

01.03.2016 - 05.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yrittäkkee työ -kehittämishankkeen tarkoitus on kehittää lapinlahtelaisten 13-29 -vuotiaiden nuorten työllistymismahdollisuuksia ja selvittää ja luoda uusia mahdollisia työllistämismalleja Lapinlahden kunnan, yhteisöjen, yksityistalouksien ja yrittäjien välillä. Lisäksi tavoitteena on tuoda esille luonnon ja ympäristön tuomia mahdollisuuksia nuorten työllistämisessä. Etenkin luontokylien nuorten työllistymistä kodin lähellä on tavoitteena helpottaa. Toimenpiteinä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ovat erilaiset kurssit, yritysvierailut, kartoitukset, yhteistyöverkostot, ryhmät, työmessut ja kerhot. Nuorten työelämävalmiuksia parannetaan ja heitä rohkaistaan kokeilemaan yrittäjänä toimimista. Verkon tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti hankkeen toiminnoissa. Hankkeen aikana tavoitetaan eri tavoin 1200 nuorta. Tavoitteena on muun muassa, että 320 osallistuu työllisyys- ja yrittäjyyskursseille, 700 nuorta saa tietoa paikkakunnan työllisyys- ja yrittäjyysmahdollisuuksista, 70 lasta osallistuu teemakerhoihin, hankkeen myötä syntyy 4 nuorten yritystä, 100% kunnan kesätöitä hakeneista tuetaan työn löytymisessä, sekä julkaistaan 100 kuvaa tai muuta julkaisua muussa sosiaalisessa mediassa. Hankkeen toteuttamisaika on 1.3.2016-28.2.2018. Hankkeen toteuttaja on Lapinlahden 4H-yhdistys ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16624

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

05.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt