Projekt
Utvecklingsprojekt - 16991

YritysAgro II -tukee ja aktivoi pohjoispohjalaista maaseutuyrittäjää

ProAgria Oulu ry

30.04.2016 - 29.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

YritysAgro II-tukee ja aktivoi pohjoispohjalaista maaseutuyrittäjää, 1.5.2016-30.4.2019 YA II on maaseutuelinkeinojen kehittämis- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrittäjille ja -yrittäjiksi aikoville yksityishenkilöille. Hankkeen perimmäisenä päämääränä on P-Pohjanmaan maaseutumaisten alueiden elinkeinoelämän toimintaedellytysten paraneminen. Tavoitteita ovat: 1.Aktivoida P-Pohjanmaan maaseutualueiden yrityksiä kehittämään toimintaansa 2.Luoda maaseutualueille uusia elinvoimaisia yrityksiä avustamalla yrittäjäksi aikovia yrityksen perustamisvaiheessa 3.Parantaa toimivien yritysten kilpailukykyä avustamalla muutos- ja kehittämistilanteissa 4.Parantaa alueen yritysneuvonnan saatavuutta ja laatua Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien tiedottaminen ja proaktiivinen tavoittaminen sekä kehittämistoimiin ohjaaminen, tilannekartoitukset sekä ohjaaminen erikoisneuvontaan ja kehittämisprosesseihin sekä yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa. Kohderyhmä: P-Pohjanmaan maaseudulla toimivat yritykset ja maaseutumaisille alueille yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt. Myös maatilat, jotka suunnittelevat sivuelinkeinoa tai tuotantosuunnan muutosta. Hankkeella ei ole toimialakohtaisia rajoja. Hyödynsaajia ovat erityisesti kohderyhmä, mutta välillisesti myös yritysneuvonnan asiantuntijaverkosto paremman yhteistyön toimivuuden kautta sekä koko alueen väestö lisääntyvien palveluiden, investointien työllistävyyden ja yleisen tiedon lisäämisen kautta. Hankealue: Pohjois-Pohjanmaa. Toteuttaja: ProAgria Oulu ry. Ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat P-Pohjanmaalla toimivat elinkeinojen kehittämisyhtiöt. Työtä tehdään yhteistyössä myös muiden ProAgria keskusten, oppilaitosten, kuntien ja P-Pohjanmaan ELYn kanssa. Yhteistyötahoja ovat osaltaan kaikki seudulliset Yritys-Suomi -toimijat. Kustannusarvio: 379 418 euroa, flat rate 24%. Ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Ohryyn pyydetään jäseniä ympäri maakuntaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16991

Startdatum

30.04.2016

Slutdatum

29.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner