Projekt
Utvecklingsprojekt - 42687

Yritysyhteistyönä tehtävä puupohjaisia komponentteja käyttävän saneeraus- ja täydennysrakennushankkeen valmistelu

Kuhmon kaupunki

01.05.2017 - 02.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke perustuu valtakunnalliseen tarpeeseen puupohjaisten saaneerausjärjestelmien kehittämisestä energiatehokkuuden parantamiseksi. Hanke toteuttaa valtakunnallista ja Kainuun biotalousstrategiaa. Suomessa ja lähialueella on runsaasti 1970-1980 -luvuilla rakennettuja betonikerrostaloja, joiden peruskorjaamisen ja täydennysrakentamisen aika on tullut. Puu on ekologinen ja energiatehokas sekä esteettinen materiaali myös peruskorjaus- ja täydennysrakentamisessa. Woodpoliksen Kantolan kestävän kehityksen hanke toteutti 2016-2017 aikana selvityksen puupohjaisten elementtien käyttömahdollisuuksista saneeraus- ja täydennysrakentamisessa Kainuun alueella. Mahdollisuudet todettiin suuriksi, mutta resursseja ei yrityksillä eikä Woodpoliksella tällä hetkellä ole. Liiketoimintaa ei ole aiheeseen liittyen vielä syntynyt, koska prosessi on monimutkainen ja monivaiheinen ja osapuolia on paljon. Selvitystä, suunnittelua ja rakentamisketjun osapuolien näkemysten kartoitusta tarvitaan. Kainuun yrityskenttä tarjoaa hyvät mahdollisuudet saneerausjärjestelmien kehittämiselle yhteistyössä valikoitujen rakennuttajien ja sopivien kohteiden kanssa. Woodpoliksessa tehdyn saneerausaiheeseen liittyvän tutkimuksen pohjalta Kainuun yrityskentästä tehtiin esitys allianssin kokeilemisesta. Valmisteluhankkeen keskeisin tavoite on selvittää sopivimmat kehitettävät tuote-palvelukokonaisuudet, niiden rakennuttajat ja tarvittava ulkopuolinen asiantuntemus. Tavoitteena on allianssin kokoaminen ja pohjustus niin, että yritysyhteistyöprojekti eli varsinainen yritysryhmähanke saadaan käynnistetyksi. Esiselvityshankeen kohderyhmä on pääsääntöisesti Kainuun rakentamisketjun toimijat, tilaajat sekä komponenttivalmistajat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

42687

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

02.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner