Savonia är en stark utbildare och projektaktör

Yrkeshögskolan Savonia utbildar nya agrologer, tillhandahåller utbildning för de som redan är verksamma inom branschen och är aktivt med i utvecklingen av naturresurssektorn.

Savonia i Norra Savolax har campus i Idensalmi, Kuopio och Varkaus. Idensalmi campus tillhandahåller agrologexamensutbildning i utbildningsprogrammet inom naturresurssektorn.

Savonia har laboratorier för el-, automations- och miljöteknik i Kuopio. Laboratorierna kan även användas inom naturresurssektorn, och även YSAO:s undervisningslokaler för el- och maskinteknik är tillgängliga mot avgift. En multispektral drönare som anskaffats i projektet SavoFarm i samarbete med YSAO är tillgänglig för Savonia. På Savonia finns sju olika värmekameror och en kalvningssimulator tillgängliga.

Utrustningsanskaffningar och serviceverksamhet har planerats i form av jord-, foder- och spannmålsanalyser samt undervisning i arbetsmaskiner och felsökningsanordningar. Tills vidare genomförs ingen försöks- och testverksamhet utanför projekten på Savonia. Savonia är en stark internationell aktör och ingår till exempel i nätverket DualAFS och är värd för AgriFoodCluster i Norra Savolax.

För närvarande pågår bland annat utbildningsprojektet Maatila2030 och projekten FarmGas-PS 2, SavoFarm och Maatilojen varautumisen työkalut. På Savonia bedrivs mycket projektsamarbete med YSAO, Naturresursinstitutet, MaitoSuomi och ProAgria. I företagssamarbetet deltar bland annat Suonentieto, Demeca, Valtra, LH-Osa, Hankkija, Lantmännen, NHK, Mestafarmi och Lujabetoni.

Läs mer