Seinäjoki yrkeshögskola är en stark aktör i landskapet

Livsmedelskedjor och jordbruksteknik är starka områden inom utbildning och FoUI inom Seinäjoki yrkeshögskola.

Seinäjoki yrkeshögskola har gedigen kompetens inom jordbruksteknik och teknik för livsmedelskedjor. Var och en av de fyra tekniklärarna har ett eget kompetensområde, till exempel ISOBUS-kompetens och precisionsodling, datainsamling och drönare, tekniska lösningar för husdjursproduktion samt motorer och kraftöverföringsteknik.

I laboratoriet för bil- och arbetsmaskinteknik i Seinäjoki finns en smålastare som är utrustad med positionerings- och autopilotutrustning, MSK Varia Cabin, PTO-dynamometer och VR-utrustning. På projektverkstaden är det till exempel möjligt att ta fram prototyper av arbetsmaskiner, och AgroLab och FoodLab kan användas vid mark- och växtundersökning. Av Seinäjoki yrkeshögskola köper Naturresursinstitutet och Plantanova försöksverksamhetstjänster som utförs i Ilmajoki och Korsholm.

I Seinäjoki bedrivs företagssamarbete med partnergårdar och samarbetsgårdar samt Sedus undervisningsgård och Vacca Oy:s lantgård. ACGO Finland, Junkkari och Plantanova deltar också vid sidan av lokala företag. Ponsses virtuella lärmiljöer testas vid undervisningen i maskinteknik och EPEC-projektsamarbetet är intensivt. Seinäjoki yrkeshögskola hör till nätverken Smart sensors for agriculture och ERIAFF samt till Food systems, en grupp som utvecklar livsmedelssektorn. För närvarande genomför yrkeshögskolan olika projekt i DigiFarmi-samarbete med Sedu, nämligen Ilmastosoturit, Tulevaisuuden Ilmastoviisas viljely Etelä-Pohjanmaalla och Auto-ESR.

Inom Seinäjoki yrkeshögskola bedrivs test- och forskningsverksamhet vid växtodlings- och markundersökning och utveckling av den, användning av drönarkartläggningar och kartdata och utveckling av virtuella lärmiljöer. Fältförsöksverksamhet genomförs på samarbetsgårdar och på undervisningsgården i Ilmajoki. I laboratoriet för bil- och maskinteknik finns möjlighet att testa hydraulikens renhet och mäta vibrationer och buller samt effekter på arbetsmaskiner med PTO-dynamometer.

Läs mer