Tammerfors universitets enhet i Björneborg tar itu med data

Informations- och kommunikationstekniken är också kopplad till jordbruket och detta har beaktats i Björneborg. Mångsidig teknik och kompetens kan också utnyttjas av externa aktörer.

På Tammerfors universitets campus i Björneborg bedrivs forskning och utveckling inom jordbruk, särskilt i databehandling inom jordbruket, vid fakulteten för informations- och kommunikationsteknik. I Hervanta i Tammerfors finns specialkameror och räknemaskiner, och dessutom används drönare och nätverket LoRa i samarbete med Digita. Samarbetet bedrivs särskilt med Pyhäjärvi-instituutti, Naturresursinstitutet och partnergårdar samt flera företag.

Tammerfors universitet hör också till nätverket EIB Agri och för närvarande pågår bland annat projekten PeltoAI & BioEväät, eKETJU och IFDEA. I Hervanta tillhandahålls många olika tjänster, och det är möjligt att boka lämplig teknik och kompetens och även arbetsinsatser från studerande finns tillgängliga. 

I Björneborg har tjänsten Peltodata vidareutvecklats i samarbete med ProAgria. Utöver denna vidareutveckling finns till exempel intresse för automatisering av kombinerade dränerings- och bevattningssystem och hantering av metadata inom jordbruket. Tammerfors universitet har utrymme för nya testbara idéer från företagssektorn och för kunskap inom jordbiologi och jordforskning. Samarbete bedrivs med olika organisationer för närvarande och förhoppningsvis även i framtiden.

Läs mer