Tavastehus yrkeshögskola tillämpar teknik i praktiken

Tavastehus yrkeshögskola och dess traditionella Mustiala undervisningsgård erbjuder många olika möjligheter som lär- och forskningsmiljö. Ekologiska aspekter kombineras med modern teknik.

Tavastehus yrkeshögskola (HAMK) tillhandahåller sektorsövergripande examensutbildning på sju campus i Egentliga Tavastland och södra Birkaland. Undervisningen i landsbygdsnäringar fokuserar på Mustiala, där det finns en ekologisk lantgård med 70 kor och på 185 hektar. Gårdens samtliga fältdata finns öppet tillgängliga på mustialanluomutila.fi. På åkrarna och i ladugården finns olika sensorer och mätare och dessutom har gården en väderstation och en ISOBUS-traktor. På Mustiala finns mark- och spannmålslaboratorier och till exempel möjligheter att utföra försök med ekologisk odling på åkrar och utöva forskning, bland annat övervakning av temperaturen i foderstackar med temperaturstavar. Mustiala samarbetar med utbildningen av bioekonomiingenjörer. Ett IoT-laboratorium, 3D-utskrift, virtuella glasögon och en studio finns i Forssa. Valkeakoski har ett automationslaboratorium och Riihimäki fokuserar på robotteknik.

Mustiala campus kan också användas av forskningsenheterna inom Tavastehus yrkeshögskola och för närvarande pågår projekten Biohila och Hiiletin. Dessutom deltar yrkeshögskolan i projekten Tulevaisuuden maanviljelijät, Hyvää karjalle och Digipaali tillsammans med andra högskolor och utbildningsområden. Inom kort inleds bland annat projektet Uvidi som fokuserar på regenerativ odling och klimatapplikationsdemon Ilmastolukiot för gymnasier.

Företagssamarbete bedrivs med lantbruksföretagare, maskintillverkare, Naturresursinstitutet, Mtech och Datasense. Tavastehus yrkeshögskola samarbetar aktivt med kommunerna och näringsbolagen i regionen. Till ÄlyAgri temanätverk hör Forssan Yrityskehitys Oy.

Läs mer

Om du ser inte video, det är också här