Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen maaseutuverkosto.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.maaseutuverkosto.fi och har utarbetats 13.3.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Läget för den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen landsbygd.fi uppfyller till stor del tillgänglighetskraven (WCAG-kriterierna 2.1, nivå A och AA).

Innehåll som ännu inte är tillgängligt

Användarna kan fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte har listats på den här sidan, vänligen meddela oss om det.

Rubriknivåer

Ordningen på sidornas rubriknivåer är delvis felaktig. Detta kan göra det svårare att använda sidan med skärmläsaren.

Textalternativ till bilder

Alla bilder och visuella element har inte textalternativ. Utomstående användare kan lägga till evenemang och bloggar på webbplatsen som kan innehålla bilder utan textalternativ.

PDF-filer

Vissa pdf-filer på webbplatsen har brister i tillgängligheten. Om du vill ha motsvarande information i tillgängligt format, skicka e-post till adressen info@maaseutu.fi.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta om den för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Skicka din respons per e-post till adressen info@maaseutu.fi.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, d.v.s. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar för oss att svara. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionalförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns detaljerad information om hur man kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet. Vi strävar ständigt efter att utveckla webbplatsens tillgänglighet.

Denna webbplats är publicerad i februari 2022.