Uleåborgs yrkeshögskola ger lyft åt smart lantbruk

Uleåborgs yrkeshögskola har stärkt kunskapen om bioekonomi och cirkulär ekonomi avsevärt. Den aktiva projektaktören i regionen har ett brett utbud av tjänster inom smart lantbruk även för företag.

Uleåborgs yrkeshögskola tillhandahåller utbildning inom informationsteknik, kultur, företagsekonomi, naturresurssektorn, social- och hälsovård och teknik på campus i Linnanmaa och Kontinkangas i Uleåborg och på campus i Oulainen. Inom naturresurssektorn deltar alla lektorer i projektarbetet, och forskning och utveckling är starkt integrerade i undervisningen. Den senaste tiden har framför allt kunskapen om bioekonomi och cirkulär ekonomi stärkts avsevärt.

Ramar och tjänster för smart lantbruk i Uleåborgs yrkeshögskola tillhandahålls företag av bland annat Arctic Drone Labs, som har olika typer av flygmateriel, sensorer och program för databehandling. Arctic Drone Labs är en del av Allied ICT Finland och medlem i RPAS Finland Ry och AFDA. Dessutom leder yrkeshögskolan Drone DIH i Finland. Dessutom har yrkeshögskolan ett laboratorium för tryckt elektronik, PrinLab, som en del av nätverket PrintoCent. Laboratoriet är bland annat med i projektet PrintoFood i samarbete med Uleåborgs universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Naturresursinstitutet. NuveLab utvecklar autonoma arbetsmaskiner. Olika bränslen kan testas i en motortestmiljö, och i robottekniklaboratoriet genomförs studentprojekt. Demonstrations- och försökstjänster för att utnyttja sidoströmmar tillhandahålls av BNPY, ett produkt- och miljölaboratorium för bioekonomi och cirkulär ekonomi.

Uleåborgs yrkeshögskola samarbetar med andra FoUI-organisationer som utvecklar naturresurssektorn i regionen, såsom ProAgria Uleåborg, Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Uleåborgs universitet, samt med samarbetsgårdar, den förädlande industrin i livsmedelskedjan och flera teknikföretag. Utbildnings- och projektsamarbete bedrivs också med yrkesinstituten inom naturresursbranschen i Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Kajanaland. Uleåborgs yrkeshögskola hör också till de internationella nätverken AgriFood och ERIAFF.

Inom naturresurssektorn vid Uleåborgs yrkeshögskola pågår för närvarande 20 projekt inom jordbruk, livsmedelskedjor, bioekonomi, cirkulär ekonomi och landsbygdsutveckling. Smart lantbruk utvecklas bland annat i projekten Biotalouden Digi Pilotit, Ruokajälki, Ruokariihi, Ympäristöviisas viljelijä och Luova Kampus 2020. I Kpedus projekt Luova Kampus 2020 har Uleåborgs yrkeshögskola varit partner som har planerat en så kallad digital bro för att följa upp, undersöka och styra verksamheten i ladugård.

Läs mer