Uutinen
24.04.2020

Ensiapua kalatalousalalle koronakriisissä: EMKR mahdollistaa tukitasojen korottamisen, ennakkomaksut kehittämishankkeissa ja pakkaamisen tukemisen julkisissa satamissa

Koronakriisi aiheuttaa vaikeuksia monille kalatalousalan yrityksille. Ensiapua tilanteeseen antaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto: tilanteen helpottamiseksi rahastossa on otettu käyttöön ennakkomaksut kehittämishankkeissa, tukitasojen harkinnanvarainen korottaminen sekä mahdollisuus pakkaamiseen liittyvien investointien tukemiseen myös julkisissa satamissa. Nämä tukitoimet ovat hyödynnettävissä heti. Lisää tukitoimia on tulossa, ja niistä tiedotetaan, kun ne saadaan käyttöön.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) koronaan liittyvät erityistoimet eli tukitasojen nosto, ennakkomaksut kehittämishankkeissa ja pakkaamisinvestointien tuen mahdollistaminen julkisissa satamissa, ovat käytettävissä hankkeissa, jotka liittyvät yritysten pyrkimykseen sopeutua koronakriisin aiheuttamiin muutoksiin.

Ennakkomaksut

Ennakkomaksuna voidaan maksaa kehittämis- ja investointihankkeille enintään 70 prosenttia myönnettävästä avustuksesta.

Ennakkoa voidaan maksaa, jos se on tuensaajan aseman ja tuettavan toimenpiteen toteutuksen kannalta perusteltua. Perustelun tulee liittyä koronavirusepidemian puhkeamiseen.

Tukitasojen korottaminen

Koronavirustilanteella on vakavia vaikutuksia kalatalouden yritystoimintaan. Sen vuoksi koronavirusepidemian vaikutusten sopeuttamiseen liittyvät investoinnit ovat kalatalouden kehittämisen kannalta strategisesti tärkeitä ja korotetun tuen myöntäminen on tällöin mahdollista.

Kyseessä on koronavirusepidemian johdosta sovellettava väliaikainen menettely ja korotettua tukea voidaan myöntää silloin, kun se on perusteltua koronavirustilanteesta johtuvien muutosten vuoksi. ELY-keskus arvioi perusteet korotetun tuen käytölle tapauskohtaisesti.

Kalasatamia koskevan ohjeen tarkentaminen

Maa- ja metsätalousministeriö on tarkentanut ohjettaan julkisella tuella rakennettuihin kalasatamiin liittyvien investointien tukemisesta. Pakkaamiseen liittyviin investointeihin voi saada rahoitusta, jos ne liittyvät koronatilanteesta aiheutuviin tarpeisiin. Investointi ei kuitenkaan saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa markkinoille.

Käyttöön on tulossa myös muita tukitoimia, ja niistä tiedotetaan mahdollisimman pian.

Ohje ennakkomaksuista, tukitasojen korottamisesta ja satamista

 

Artikkeliin päivitetty tieto, että ennakkomaksuja voidaan maksaa myös investointihankkeille.