Uutinen
21.12.2023

Hae mukaan Maaseutuverkoston kahteen uuteen fokusryhmään 28.1.2024 mennessä

Hae mukaan maaseutuverkoston kahteen uuteen fokusryhmään 28.1.2024 mennessä

– teemoina ilmasto ja ympäristö sekä ruotsinkielinen yhteistyö

EU:n maatalouspolitiikassa 2023–2027 panostetaan entistä enemmän ilmasto- ja ympäristötoimiin. Maaseutuverkostotoiminnan yhdeksi painopisteeksi on valikoitunut ruotsinkielisen toiminnan vahvistaminen. Panostus näkyy tulevan vuoden toiminnassa mm. uudenlaisen fokusryhmätoiminnan kautta.

Tuo osaamisesi verkoston käyttöön ja hae mukaan keväällä perustettaviin Ilmasto ja ympäristö – sekä Ruotsinkielinen yhteistyö -fokusryhmiin. Ilmoittaudu 28.1.2024 mennessä ilmoittautumislomakkeella.

Ilmasto ja ympäristö (I&Y) -fokusryhmän tehtävänä on tukea ja linjata maaseutuverkoston I&Y-verkostotoimintaa EU:n maatalouspolitiikan rahoituskaudella 2023–2027. Fokusryhmän polttopisteessä ovat myös verkostotoiminnan tavoitteiden ja painopisteiden valinta. Lisäksi pohdimme I&Y-hankkeiden vaikuttavuutta.

Fokusgruppen för svenskspråkig verksamhet har till uppgift att stöda och dra upp riktlinjer för landsbygdsnätverkets svenskspråkiga nätverksverksamhet under finansieringsperioden för EU:s jordbrukspolitik 2023–2027. Fokusgruppen fokuserar också på att välja mål och prioriteringar för nätverksverksamheten. Dessutom funderar vi på olika slagkraftiga projekt ur en svenskspråkig synvinkel.

Kuka voi hakea mukaan?

Fokusryhmä tulee koostumaan 5-10 asiantuntijasta ja mukaan haetaan avoimella haulla. Fokusryhmiä vetävät maaseutuverkoston koordinaattorit ja mukana on myös maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijat sekä ruotsinkielisessä ryhmässä edustaja Ålands landskapsregeringistä. Fokusryhmiin toivotaan mukaan keskeisimpien sidosryhmien edustajia

  • Ruokavirastosta
  • ELY-keskusalueilta
  • Leader-ryhmistä
  • Tutkimuksesta
  • Alan säätiöstä
  • Neuvontajärjestöistä, koulutuksesta
  • Hankeasiantuntijoista
  • Ahvenanmaalaisista sidosryhmistä
  • Muista maaseudun kehittäjistä

Fokusryhmien ja maaseutuverkoston toiminta

Fokusryhmät toimivat vuoden 2024 ajan. Ryhmät kokoontuvat noin neljä kertaa kasvokkain järjestettävään työpajaan. Työpajojen lisäksi voidaan järjestää verkkotapaamisia. Fokusryhmien jäsenten valinnat tehdään helmi-maaliskuun 2024 aikana. Ruotsinkielisen fokusryhmän työskentelykieli on ruotsi.

Maaseutuverkosto tukee maaseutuohjelman toteutusta edistämällä yhteistyötä, jakamalla hyviä käytäntöjä ja tukemalla innovaatiotoimintaa. Lisäksi maaseutuverkosto toteuttaa maaseutuohjelman valtakunnallista viestintää ja luo kohtauspaikkoja maaseudun kehittäjille. Suomen kansalliset EU:n maatalouspolitiikan tavoitteet löydät täältä: Tavoitteet – Maaseutu.fi

Mitä Maaseutuverkostossa on meneillään? Tunnelmapaloja löydät maaseutuverkosto.fi:stä ja maaseutuverkoston LinkedInistä.

 

Lisätiedot:

Lisätietoja I&Y-fokusryhmähausta ja -toiminnasta saat Maaseutuverkostoyksikön ilmasto- ja ympäristökoordinaattori Salla Ruuskalta
salla.ruuska(at)ruokavirasto.fi, puh. +358 50 323 8946

Mer information om ansökan till fokusgruppen för svenskspråkig verksamhet och gruppens verksamhet får du av Landsbygdsnätverksenhetens svenskspråkiga nätverkskoordinator Ann-Sofi Backgren
ann-sofi.backgren(at)ruokavirasto.fi, tfn +358 503241318

Fokusryhmien ilmoittautumislomake