Uutinen
14.05.2018

Kalojen kutupaikkojen ja vaellusreittien kunnostus Moikipäässä

Viime vuosina vaelluskalojen kutualueiden kunnostukset ja kudulle pääsyn turvaaminen on ollut paljon esillä, eikä vähiten hallituksen vaelluskala-kärkihankkeen vuoksi. Myös EMKR-tukea on käytetty vaelluskalavesistöjen kunnostukseen, ja yksi tällaisista hankkeista on “kalojen kutupaikkojen ja vaellusreittien kunnostus Moikipäässä”.

Hankkeen tarkoitus on entistää vaellusreitti kalaportaineen ja kutualue Moikipäässä sekä arvioida, kuinka mahdollisuudet kalojen lisääntymiseen voidaan turvata pitkällä tähtäimellä. Hanke pyrkii turvaamaan ammattikalastajien ja kalanjalostajien toimintaedellytykset lähialueella. Jotta varmistuttaisiin toimenpiteiden asianmukaisuudesta, kokonaissuunnitelman laatimisessa alueesta turvaudutaan ulkopuoliseen asiantuntemukseen. Hankkeessa kunnostettava kutupaikka on viimeinen tunnettu virtavesikutupaikka Moikipäässä.

Eroosiosuojan rakennusta. Kuva: Jessica Sundman / Aktion Österbotten

Hankkeen suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluu ensiksi laatia suunnitelma, joka sisältää tehtävät toimenpiteet ja kuinka ne ja alueen kunnossapito toteutetaan. Toiseksi entistetään vaellusreitti kalaportaiden ala- ja yläpuolelta, rakennetaan kalaportaat uudelleen toimiviksi ja puhdistetaan itse kutupaikka. Viimeinen toimenpide on tulosten seuranta tarkkailemalla nousevien kalojen määrää. Hankeaika on 25.8.2017-29.3.2019.

Paikallinen kalatalousryhmä on myöntänyt hankkeelle rahoitusta, koska vahvojen kalakantojen edellytyksenä on vaelluskalojen pääsy hyville kutualueille. Maankohoaminen Pohjanmaalla aiheuttaa entistämistarpeita tasaisin väliajoin. Vakaat ja vahvat kalakannat ovat perusedellytys kestävälle kalastukselle, ja kalastuksenhoitotoimenpiteet vahvistavat paikallisen kalastajakunnan uskoa tulevaisuuteen ja lisäävät edellytyksiä heidän toiminnalleen.

Hankkeen kokonaiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannukset:
29 970 €
(a) paikallisen kalatalouden toimintaryhmän tuki: 26 970 € (90 % hankkeen kokonaiskustannuksista)
– EMKR: 12 624,66 €
–  Muu julkinen tuki: 14 345,34 €
(b) Tuensaajan osuus: 3 000 € (10 % kokonaiskustannuksista)

 

Yhteystiedot:
Ben-Erik Nedergård
Moikipään kylän jakokunta
Puh: 050 428 3120

Alkuperäinen teksti (ruotsiksi): Jessica Sundman