Uutinen
17.06.2022

Kasvihuonealan tietoa yhdestä osoitteesta

Kasvihuonealan tietoa on koottu useiden tutkimus- ja kehityshankkeiden toimesta yhteen osoitteeseen Vakra.fi. Växkraft (vakra.fi) on alusta, jonka tarkoituksena on kehittää Suomen kasvihuonealaa. Verkkosivusto ei toimi ainoastaan tietoalustana ja informaatiokanavana, vaan myös kohtaamispaikkana, jossa on mahdollista vaihtaa ajatuksia, tietotaitoa ja kokemuksia.

Kasvihuonealan tietoa on koottu useiden tutkimus- ja kehityshankkeiden toimesta yhteen osoitteeseen Vakra.fi. Växkraft (vakra.fi) on alusta, jonka tarkoituksena on kehittää Suomen kasvihuonealaa. Verkkosivusto ei toimi ainoastaan tietoalustana ja informaatiokanavana, vaan myös kohtaamispaikkana, jossa on mahdollista vaihtaa ajatuksia, tietotaitoa ja kokemuksia.

Växkraft tukee kasvihuonetuottajia myös hankkeiden päätyttyä. Tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ja parantaa viestintää ja tiedon leviämistä, jotta kaikki hyötyvät samalla tavalla hanketoiminnasta. Växtkraftin tavoitteena on olla osana kehittämistoimintaa, jotta kasvihuonetuotanto Suomessa olisi elinvoimaista, kestävää, kannattavaa ja ympäristöystävällistä myös vuonna 2030. Växtkraft on kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kasvihuonealasta sekä sen kehittämisestä Suomessa. Informaatio on ensi sijassa suunnattu kasvihuonetuottajille sekä muille alan toimijoille.

Växtkraft on luotu neljän kasvihuonehankkeen tuloksena, jotka omistaa Österbottens svenska producentförbund r.f. Hankkeiden toteutuminen on ollut riippuvainen myös useista rahoittajista ja yhteistyökumppaneista. Yhdessä hankkeet edesauttavat kasvihuonealan kehittymistä asiakaslähtöisemmäksi sekä viljelytarkkuuden lisäämistä uusien teknologioiden avulla. Lisäksi panostetaan tutkimustyöhön, jonka avulla etsitään ratkaisuja tuholaisten torjumiseen.

Materiaalit ovat pääosin ruotsiksi, mutta myös suomenkielistä materiaalia löytyy Vakra.fi -sivustolta.