Nyhet
17.06.2022

Har du redan besökt vakra.fi?

Växtkraft (vakra.fi) är en plattform för utvecklingen av Finlands växthusbransch. Webbplatsen fungerar inte bara som materialbank och informationskanal utan även som en mötesplats för utbyte av åsikter, kunskap och erfarenhet.

Växtkraft (vakra.fi) är en plattform för utvecklingen av Finlands växthusbransch. Webbplatsen fungerar inte bara som materialbank och informationskanal utan även som en mötesplats för utbyte av åsikter, kunskap och erfarenhet.

Växtkraft ska fungera som ett stöd för växthusodlare även efter projektens slut. Syftet är att öka samarbetet, förbättra kommunikation och informationsspridning så att alla ska kunna dra nytta av projektens verksamhet på lika villkor. Växtkrafts mål är att bidra till utvecklingsarbetet så att växthusnäringen i Finland ska vara livskraftig, hållbar, lönsam och miljövänlig även år 2030. Växtkraft är till för alla som är intresserade av växthusbranschen och dess utveckling i Finland. Informationen riktas trots allt i första hand till växthusodlare och övriga växthusaktörer.

Växtkraft har skapats genom fem växthusprojekt som alla ägs av Österbottens svenska producentförbund r.f. Projektens genomförande har även varit beroende av flertalet finansiärer och samarbetspartners. Tillsammans omspänner projekten allt från växthusbranschens väg mot kundfokus till nya tekniska lösningar för ökad odlingsprecision och forskning kring hur man bättre kan bekämpa skadegörare.

Besökt i Vakra.fi!