Uutinen
20.03.2020

Koronavirustilanteesta johtuvien komission hyväksymien väliaikaisten valtiontukikehysten merkitys kalatalousalalla

Koko EU:n talous kokee nyt vakavia seurauksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Yhdessä muiden tukitoimenpiteiden kanssa komissio haluaa varmistaa, että jäsenmailla on riittävästi liikkumavaraa taloudellisten vahinkojen korjaamiseksi.

Komissio hyväksyi nopeutetulla menettelyllä tilapäiset puitteet valtiontukitoimenpiteille koronavirustilanteessa. Tilapäisissä valtiontukikehyksissä on tilanteen korjaamiseksi viisi erilaista elementtiä (i) suorat tuet, verotuet ja ennakkomaksut, (ii) valtiontakaukset, (iii) tuetut julkiset lainat, (iv) suojatoimet pankeille ja (v) lyhytaikainen vientiluottovakuutus.

Kalatalouden osalta tulee ottaa huomioon suorien tukien, verotukien ja ennakkomaksujen osalta asetetut erityisehdot. Yrityskohtainen tuki ei saa ylittää 120 000 euroa ja tuki ei koske kalatalous- ja vesiviljelyalan vähämerkityksellisen tuen soveltamisalan ulkopuolella jääviä toimenpiteitä.

Tukea voi myöntää yrityksille, jotka eivät olleet vaikeuksissa ennen 31.12.2019. Hyväksyttyjen väliaikaisten valtiontukikehysten mukainen tuki pitää myöntää 31.12.2020 mennessä.

Muutos mahdollistaa kansallisten varojen käytön koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamiseen. Valtiontukisääntöjen kansallisesta soveltamisesta tiedotetaan myöhemmin, kun valmistelu asian tiimoilta etenee.

Lue lisää komission tiedotteesta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496

Komission tiedonanto väliaikaisista valtiontuen kehyksistä: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf