Uutinen
14.12.2023

Maaseuturahoituksella tuetaan paikallisia ympäristö- ja ilmastoinvestointeja!

Maaseuturahoituksella tuetaan paikallisia ympäristö- ja ilmastoinvestointeja!

– Hae tammikuun loppuun mennessä!

EU:n maaseuturahoituksen avulla halutaan hillitä ilmastonmuutosta sekä edistää luonnonvarojen kestävää hoitoa ja luonnon monimuotoisuutta. Tukea yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin voi hakea Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Nyt käynnissä oleva valintajakso päättyy 31.1.2024.

Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteita toteutetaan muun muassa yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien avulla. Nämä investoinnit voivat liittyä ilmastonmuutokseen hillintään, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tai luonnonvarojen kestävään käyttöön, esimerkiksi vesiensuojelutoimenpiteisiin. Vesiensuojelun osalta kiinnostuksen kohteena on erityisesti Saaristomeren valuma-alue.

Ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin voi saada julkista rahoitusta jopa 80 %. Hankkeen yksityiseksi rahoitukseksi käy esimerkiksi talkootyö.

– Ilmasto- ja ympäristöinvestointien avulla voidaan edistää kestävän kehityksen toimenpiteitä paikallisella tasolla hyvinkin laajasti. Käytännössä investoinnit voivat olla esimerkiksi hiilineutraalisuutta ja paikallista turvallisuutta tukevia. Lisäksi voidaan rahoittaa sään ääri-ilmiöihin varautumista, koneiden ja laitteiden yhteisöllistä yhteiskäyttöä, vesiensuojelutoimenpiteitä, kierrätyksen edistämistä, riistakosteikkoja tai vaikka luonnon monimuotoisuuden pilottialueita, kertoo kehittämispäällikkö Johanna Mattila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Kehittämishanketukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle, esimerkiksi yhdistyksille ja kunnille. Investoinnin hyödyn tulee ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille, ja investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Tukihaku on jatkuva, mutta päätöksiä tehdään valintajaksoittain. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen haketukien seuraava valintajakso päättyy 31.1.2024.

– Tähän hakuun toivomme erityisesti uusia avauksia ja pilottikohteita yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien osalta, Mattila kannustaa.

Maaseuturahoitusta yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin voi hakea myös oman alueensa Leader-ryhmästä. ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

 

Lisätiedot:

Johanna Mattila

Kehittämispäällikkö

johanna.mattila@ely-keskus.fi

02 9502 3092