Uutinen
04.03.2024

Maaseutuverkoston fokusryhmien jäsenet on valittu

Maaseutuverkoston fokusryhmien jäsenet on valittu

Maaseutuverkoston kahden uuden fokusryhmän (Ilmasto ja ympäristö sekä Ruotsinkielinen yhteistyö) jäsenet on valittu. Kaikille avoin jäsenhaku oli auki 20.12.2023 – 28.1.2024.

Suomen maaseutuverkostotoiminnassa uudenlainen fokusryhmätoiminta herätti kiinnostusta, ja ryhmiin saatiin runsaasti hakijoita. Maaseutuverkoston ohjausryhmä suoritti helmikuussa lopullisen jäsenvalinnan, ja siinä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että ryhmiin saadaan kattava edustus niin maaseudun kehittämisen kuin maatalouden asiantuntemusta eri puolilta Suomea. Fokusryhmien ulkopuolelle tällä kertaa jääneet osaajat kutsutaan jakamaan osaamistaan ja ajatuksiaan myöhemmin keväällä järjestettävään verkkotyöpajaan.

Ilmasto ja ympäristö -fokusryhmän kokoonpano:

Koordinaattori: Salla Ruuska, maaseutuverkostoyksikkö

Jäsenet:

Anna Huttunen, Ruokavirasto

Anna Schulman, Maa- ja metsätalousministeriö

Anne Värilä, Pirkanmaan ELY-keskus

Christel Holmlund-Norren, Novia-ammattikorkeakoulu

Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group

Harri Hakala, ELY-keskus (Valtakunnallinen ilmastoyksikkö)

Harri Mäkivuokko, ProAgria

Henri Niiranen, Leader Länsi-Saimaa ry

Jari Rouvinen, MTK Pohjois-Karjala

Maarit Liimatainen, Luonnonvarakeskus Luke

Maija Suutarinen, Hakamaan lammastila

Nora Backlund, Svenska lantbrukssällskapens förbund (Kestävän kehityksen viikko)

Roman Gokkoev, Kainuun liitto

Sari Iivonen, Luonnonvarakeskus Luke

Silja Ngobese, Valonia

Thomas Björklöf, Skriks gård

Ilmasto ja ympäristö (I&Y) -fokusryhmän tehtävänä on tukea ja linjata maaseutuverkoston I&Y-verkostotoimintaa. Sen lisäksi fokusryhmässä valitaan verkostotoiminnan painopisteet sekä pohditaan tapoja osoittaa I&Y-hankkeiden vaikuttavuutta.

Ruotsinkielinen yhteistyö -fokusryhmän kokoonpano

Koordinaattori: Ann-Sofi Backgren, maaseutuverkostoyksikkö

Jäsenet:

Carina Storhannus, Kristinestads näringslivscentral

Anette Vihanto, Kehittämisyhdistys SILMU ry

Anne Antman, Baltic Sea Action Group

Irene Vänninen, Luonnonvarakeskus

Alf-Håkan Romar, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund

Janika Granlund, NTM-centralen i Österbotten

Henrik Ingo, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur s.k.

Mathias Högbacka, Aktion Österbotten r.f.

Mari Lappalainen, NTM-centralen/nationella klimatenhet

Anne Paadar, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kenneth Nordberg, Åbo Akademi University

Kai Alajoki, NTM-centralen i Egentliga Finland

Leif Franzell, Ålands landskaps regering

Johnny Kronqvist, Pedersöre/YTA

Fokusgruppen för svenskspråkig verksamhet har till uppgift att stöda och dra upp riktlinjer för landsbygdsnätverkets svenskspråkiga nätverksverksamhet. Fokusgruppen fokuserar också på att välja mål och prioriteringar för nätverksverksamheten och funderar på olika slagkraftiga projekt ur en svenskspråkig synvinkel.

Lisätiedot:

Lisätietoja Ilmasto ja ympäristö -fokusryhmähausta ja -toiminnasta saat Maaseutuverkostoyksikön ilmasto- ja ympäristökoordinaattori Salla Ruuskalta

salla.ruuska(at)ruokavirasto.fi, puh. +358 50 323 8946

Mer information om svenskspråkig verksamhet och gruppens verksamhet får du av Landsbygdsnätverksenhetens svenskspråkiga nätverkskoordinator Ann-Sofi Backgren

ann-sofi.backgren(at)ruokavirasto.fi, tfn +358 503241318