Uutinen
14.03.2024

Maataloustuottaja, nyt voit vaikuttaa yhteiseen maatalouspolitiikkaan – kysely auki 8.4. asti

Maataloustuottaja, nyt voit vaikuttaa yhteiseen maatalouspolitiikkaan – kysely auki 8.4. asti

EU:n komissio haluaa kuulla maataloustuottajien näkemyksiä liittyen yhteiseen maatalouspolitiikkaan (CAP), maataloustukiin sekä muihin ruokaan ja maatalouteen liittyviin sääntöihin. Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa viljelijöitä vastaamaan kyselyyn, jotta myös suomalaisten maataloustuottajien ääni saadaan kuuluviin suoraan EU:n maatalouspolitiikan.

EU:n tarkka sääntely liittyen maatalouteen, sen tukemiseen sekä ympäristö- ja ilmastoasioihin on aiheuttanut viljelijöille suurta hallinnollista taakkaa ja turhautuneisuutta. EU:n komissio haluaa kartoittaa viljelijöiden näkemyksiä siitä, mistä taakka muodostuu (CAP:ssa ja muussa sääntelyssä). Tätä varten komissio on käynnistänyt hankkeen, jonka ensimmäisessä vaiheessa tehdään viljelijöille suunnattu kysely.

Kesällä tehdään lisäksi viljelijähaastatteluja ja keskustellaan tuottajajärjestöjen kanssa; syksyllä komissio tekee analyysin tilanteesta ja yksinkertaistamismahdollisuuksista.

”On tärkeää, että komissiolla on nyt tahtoa kuunnella viljelijöitä ja tarkistaa yhteisen maatalouspolitiikan linjaa. Kannustan lämpimästi suomalaisia viljelijöitä vastaamaan tähän komission kyselyyn. Sitä kautta Suomen ja suomalaisen viljelijän ääni kuuluu tulevien linjausten valmistelussa vahvemmin”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Kyselyn tulosten on määrä valmistua syksyllä 2024. EU:n komissio toivoo laajaa osallistumista kyselyyn saadakseen mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan aiheesta.

Vastaa kyselyyn täällä 8. huhtikuuta mennessä. Voit vastata suomeksi valitsemalla kielen sivun oikeassa laidassa sijaitsevasta valikosta.

Lisätiedot

Minna-Mari Kaila, ylijohtaja, osastopäällikkö, ruokaosasto, puh. 0295 16 2013 etunimi.sukunimi@gov.fi