Uutinen
03.01.2024

Maataloustuotteiden jalostusyritysten kehittämiseen on nyt saatavilla uusi tuki

Maataloustuotteiden jalostusyritysten kehittämiseen on nyt saatavilla uusi tuki

Maataloustuotteita valmistavat ja myyvät yritykset voivat nyt saada tukea kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin. Tukea voi käyttää esimerkiksi tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, kansainvälistymisselvitykseen tai koemarkkinointiin. Tuella voi myös ostaa esimerkiksi markkinointisuunnittelua, neuvontaa tai muuta asiantuntija-apua.

Kehittämistukea voidaan myöntää kustannuksiltaan 5 000–100 000 euron kehittämispalveluihin. Tukea voi hakea kehittämisyhtiö tai muu hanketta hallinnoiva organisaatio. Hakijana ei siis voi olla maataloustuotteiden jalostusyritys itse.

Tuki haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa, ja sen myöntää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Haku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään kunkin valintajakson päätyttyä. Meneillään oleva valintajakso päättyy 15.1.2024.

Maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys tarkoittaa yritystä, joka ostaa, myy ja valmistaa Euroopan unionin lainsäädännössä niin sanotulla Annex I -listalla määriteltyjä maataloustuotteita. Näitä ovat esimerkiksi liha, vilja, vihannekset, kasvikset ja meijerituotteet.

Katso tarkemmin Annex I -listan tuotteet: Annex+I.pdf (mmm.fi)

Kehittämistukea voi saada sellaisen maataloustuotteiden jalostusyrityksen kehittämiseen, joka sijaitsee maaseudulla ja toimii paikallisia markkinoita laajemmilla markkinoilla. Yritys voi olla mikroyritys, pienyritys tai keskisuuri yritys. Lisäksi yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, ja sen työntekijöillä täytyy olla riittävä ammattitaito.

Hankkeen toteutus etenee näin:

  • Hallinnoija ja kehitettävä yritys tekevät sopimuksen yrityksen tarvitsemien kehittämispalvelujen toteuttamisesta.
  • Hallinnoija hakee tuen Hyrrä-asiointipalvelussa ja saa siitä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta päätöksen.
  • Hallinnoija toteuttaa hankkeen joko omana työnään tai hankkimalla kehittämispalvelut kolmannelta osapuolelta. Hallinnoija maksaa hankkeen kulut.
  • Hallinnoija laskuttaa kehitettävältä yritykseltä hankkeen yksityisen rahoitusosuuden ja hakee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta maksun myönnetystä tuesta. Tuki maksetaan hallinnoijalle kustannusperusteisesti ja tarvittaessa useammassa erässä. (Viimeinen lause korjattu 5.1.2024).

Otathan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön asiantuntijaan:

  • Anna Nikka
    puh. +358 295 038 563
  • Terhi Litmanen
    puh. +358 295 038 182

Lataa yhteistyösopimuspohja: 2327M (ruokavirasto.fi)

Hae tukea Hyrrä-asiointipalvelussa: Hyrrä – maaseudun tukien sähköinen haku (ruokavirasto.fi)

Lue lisää maataloustuotteita valmistavien ja myyvien yritysten toiminnan kehittämistuesta: Maataloustuotteiden jalostusyrityksen kehittämistuki  (ruokavirasto.fi)