Uutinen
22.02.2023

Menekinedistämisen määräaikainen haku on avattu 21.2.2023

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut määräaikaisen hakumenettelyn menekinedistämisen toimenpiteessä. Haku päättyy 10.3.2023.

Haun tavoitteena on tukea sellaisia yleishyödyllisiä hankkeita, jotka edistävät ympäristösertifioitujen kalatuotteiden markkinoille pääsyä. Haku on auki kollektiivisille tuensaajille.

Hakuaika päättyy 10.3.2023. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (Hyrrä, https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleenyöhön mennessä. Hyrrässä tukea tulee hakea ohjelmakauden 2021–2027 toimenpiteestä menekinedistäminen, joka löytyy EMKVR-hankehakemus-valikon alta.

Päätös haun avaamisesta (PDF)