Uutinen
28.02.2019

MMM esittää avustusjärjestelmää kalatalousyrityksille vahinkoa aiheuttavien harmaahylkeiden poistamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö 27.2.2019 18.30
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että kaupallisille kalastajille ja kalankasvatusyrityksille voitaisiin maksaa avustusta niille vahinkoa aiheuttavien harmaahylkeiden säädöstenmukaisen poistamisen jälkeisestä käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin. Tavoitteena olisi turvata yritystoiminnalle kohtuulliset toimintaedellytykset vahvistuneen harmaahyljekannan aiheuttamista vahingoista huolimatta. Asiaa koskeva asetusehdotus on lausunnolla 4.4.2019 asti.

Suomen rannikkoalueen harmaahyljekanta on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan, ja hylkeet aiheuttavat nykyään suuria vahinkoja kalastus- ja kalankasvatusyrityksille. Hylkeiden aiheuttamat vahingot olivat Luonnonvarakeskuksen alkutuottajien verottomiin kalanhintoihin perustuvan arvion mukaan vuonna 2017 kalastukselle noin 350 000 euroa ja kalankasvatukselle noin miljoona euroa. Koko arvoketjussa menetykset olivat vielä suuremmat.

–Harmaahylkeet aiheuttavat merkittävää vahinkoa rannikkokalastajille. Avustuksia kohdennettaisiin haittaa aiheuttavien yksilöiden poistamiseen ja yrityksille korvattaisiin hylkeen käsittelystä aiheutuvia kuluja, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Ehdotettu avustusjärjestelmä on arvioitu ainoaksi nopeasti toteutettavissa olevaksi keinoksi poistaa kalataloudelle haittaa aiheuttavia harmaahylkeitä. Tavoitteena olisi saada tällä aikaan muutoksia harmaahylkeiden käyttäytymisessä niin, että ne alkaisivat karttaa kalanpyydysten ja kalankasvatuslaitosten läheisiä alueita. Luonnonvarakeskus jatkaa lisäksi vahinkoja ehkäisevien menetelmien – kuten hylkeenkestävien pyydysten ja hyljekarkottimien – kehittämistä.

Yksinkertaisin keino vahinkojen välttämiseksi olisi lisätä harmaahylkeiden metsästystä nykyisen 1050 yksilön pyyntikiintiön puitteissa. EU on kuitenkin kieltänyt hyljetuotteiden kaupan. Tämä on puolestaan johtanut siihen, että harmaahylkeiden metsästys on vähentynyt merkittävästi, koska harmaahylkeiden taloudelliselle hyödyntämiselle ei ole edellytyksiä. Kauppakiellon, hylkeenmetsästyksen vaativuuden ja sopivien metsästysalueiden vähäisyyden takia pyyntikiintiöstä hyödynnettiin viime metsästyskaudella vain noin 18%.

–Suomi vaikuttaa kansainvälisesti hyljetuotteiden kauppakiellon poistamiseksi. Tämä on kuitenkin pitkän työn takana, eikä lopputuloksesta ole varmuutta. Kiellon ollessa voimassa arvokkaan riistaeläimen taloudellinen hyödyntäminen ei ole mahdollista, joten vahinkojen ehkäisyyn tarvitaan muita keinoja, ministeri Leppä sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö korostaa, että avustusta maksettaisiin vain vahinkoa aiheuttavien yksilöiden poistamisesta ja niiden asianmukaisesta käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin. Ehdotus ei siis koske harmaahylkeen metsästystä, joka perustuu tämän arvokkaan riistaeläimen hyödyntämiseen metsästäjien omaan käyttöön.

Lausuntopyyntö liitteineen löytyy osoitteesta mmm.fi /lausunnolla

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 0295 162 458
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0295 162 494
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi