Uutinen
24.04.2024

Muistitietokeruu lannoituksen historiasta viljelijöille

Kerro meille lannoittamisen tarina omien peltojesi, metsiesi ja vesialueittesi kautta!

Suomen maatalousmuseo Sarka järjestää yhteistyössä Turun yliopiston kanssa muistitiedon keruun, jonka tarkoituksena on kerätä ja tallentaa lannoituksen historiaa viljelijöiden näkökulmasta katsoen. Keruussa kootaan lannoitteisiin ja lannoittamiseen liittyviä omakohtaisia muistoja ja kokemuksia sekä valokuvia.

Haluamme kuulla viljelijöiden omin sanoin, mikä lannoittamisessa on muuttunut ja miksi? Mikä on vaikuttanut peltojen lannoittamiseen tai miltä lannoittamisen tulevaisuus näyttää?

Tarkemmat tiedot keruusta, kysymykset sekä kirjoitusohjeet löytyvät esitteestä, jonka voi ladata museon kotisivuilta: 
https://www.sarka.fi/ajankohtaista/muistitietokeruu-lannoituksen-historiasta-viljelijoille/

Kirjoituksia aiheeseen liittyen voi toimittaa Suomen maatalousmuseo Sarkaan elokuun loppuun saakka.