Uutinen
13.03.2024

Muutaman tonnin täsmätarpeisiin voi hakea tukea Leader-ryhmistä 

Muutaman tonnin täsmätarpeisiin voi hakea tukea Leader-ryhmistä 

Tarvittaisiinko lähileikkipuistoon uusia telineitä tai porukallesi urheiluvälineitä? Toisiko kesätapahtuma piristystä kylällesi? Tällaisiin muutaman tuhannen euron kokoisiin pienhankkeisiin voi nyt hakea tukea paikallisista Leader-ryhmistä.

Uutta tukimuotoa voi käyttää pieniin hankintoihin, kuten yhteisten välineiden ja laitteiden ostamiseen. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun hankinta kylätalolle on mahdollista. Tuella voi myös kunnostaa yhteisiä tiloja tai tehdä pieniä remontteja. Tuki soveltuu myös kesätapahtuman tai muun tilaisuuden kulujen kattamiseen tai sillä voidaan palkata nuori kesätöihin. Lisäksi tuella voidaan ostaa asiantuntija-apua, jota tarvitaan erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien tekemiseen. 

– Pienhanke sopii tukimuotona mainiosti materiaalien kierrätystä, tilojen käyttöastetta tai energiatehokkuutta lisääviin investointeihin. Esimerkiksi yhdistysten ylläpitämän kylätalon käyttöastetta voisi lisätä ja päästöjä sekä lämmityksestä aiheutuvia kuluja voisi vähentää aurinkopaneeli- tai ilmalämpöpumppuhankinnalla, Leader Karhuseudun kehittämisasiantuntija Lauri Penkkimäki sanoo. 

Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000 euroa. Tukiprosentit vaihtelevat Leader-ryhmien välillä. Pienin myönnettävä tuen määrä on 1000 euroa.  

– Meillä Ravakassa tuen osuus on 50–100 prosenttia kustannuksista riippuen hankkeen yleishyödyllisyydestä, Satakunnassa Rauman alueella toimivan Leader Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio kertoo ja kannustaa ottamaan yhteyttä oman alueen Leader-ryhmään jo idean suunnitteluvaiheessa. 

Pienhankkeen avulla maaseudun asukkaat voivat lisätä kotiseutunsa viihtyisyyttä. Kuvituskuva Rauman Ladun opintomatkalta Ruotsista.

Hakemus tehdään Hyrrä-asiointipalvelussa 

Tukea voivat hakea maaseudulla toimivat yhdistykset, seurat, järjestöt ja muut julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Kunta ei voi saada tukea.  

Hakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Lisätietoa tuen hakemisesta saa alueen Leader-ryhmästä, joka käsittelee hakemukset. Hankintoja ei kannata tehdä ennen kuin on saanut Leader-ryhmästä tiedon siitä, että hakemus on hyväksytty. 

Tuki maksetaan jälkikäteen eli kustannukset pitää maksaa ensin itse. Kun tuki haetaan maksuun, on osoitettava, että sillä on saatu aikaan se lopputulos, johon tuki on myönnetty. Kuitteja tai muita tositteita ei maksua haettaessa tarvitse esittää.  

Lisätietoja tuenhakijalle: 

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-palvelut-ja-elinkeinojen-kehittaminen/pienhankkeet/  

 Yhteystiedot:

Leader Pohjois-Satakunta, Juha Vanhapaasto, toiminnanjohtaja, 050 5896 269 

Leader Karhuseutu, Aapo Kivenmaa, toiminnanjohtaja, 050 592 6022 

Leader Joutsenten reitti, Petri Rinne, toiminnanjohtaja, 040 555 3232 

Leader Satasilta, Elina Haavisto, toiminnanjohtaja, 044 534 2992 

Leader Ravakka, Ulla Kallio, toiminnanjohtaja, 044 0344345 

Satakunnassa toimii viisi Leader-ryhmää.