Uutinen
20.06.2023

Tule seuraajaksi @agrihubi-instaan

Kesän alussa AgriHubi avasi Instagram-tilin jo aiemmin käytössä olleen Twitterin rinnalle.

– Tuomme tutkimukseen pohjautuen suomalaisen ruoantuotannon eri näkökulmia ja tuotantosuuntia esiin, jotta alalle saadaan positiivista näkyvyyttä erityisesti nuorempien käyttämässä somekanavassa, AgriHubin koordinaattori Susanna Lahnamäki-Kivelä sanoo.

– Jokainen meistä maa- ja puutarhataloudessa toimivista voi levittää positiivisista viestiä alasta. Työllistymisen mahdollisuuksista, alan fyysisen työn rasittavuuden vähentymisestä teknologioiden avulla –  ylipäätään mielenkiintoisesta ja innostavasta alasta, jolla on suuri merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle.

Instan kesäkampanjassa AgriHubi tuo maatalouteen liittyviä faktoja esiin kiinnostavalla ja koukuttavalla tavalla.​ Ensimmäisessä julkaisussa kerrotaan nautakarjan hyödyllisyydestä sen muuttaessa nurmen maidoksi ja lihaksi:

Suomalaisella nautakarjataloudella on paljon vahvuuksia – yksi niistä on nurmen hyödyntäminen  

 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n tilastojen perusteella Suomen maidon- ja naudanlihantuotannon kasvihuonekaasupäästöt sekä päästöjen intensiteetti ovat 30 vertailumaan joukon parhaimmistoa. 

 Tiesitkö nämä faktat?

  • Nautakarjatuotannon suorat ilmasto- ja vesistövaikutukset ovat maltillisia. 
  • Valtaosa naudanlihasta saadaan lypsykarjasektorilta, jolloin tuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat matalammat kuin tuotantotavassa, jossa naudanliha tulisi ainoastaan tähän erikoistuneelta lihakarjasektorilta. 
  • Nautojen jalostusohjelma perustuu kokonaisvaltaiseen tuotoksen, terveyden, hedelmällisyyden, kestävyyden ja muiden niin sanottujen käyttöominaisuuksien jalostamiseen.
  • Suomalaiset naudat eivät syö soijaa. Karkearehut, erityisesti nurmirehut, ovat nautojen ruokinnan perusta. Nurmi kasvaa kaikkialla ja myös silloin, kun sääolot ovat epävarmoja. Myös nautojen viljan rehukäytölle on perusteita, kuten elintarvikkeeksi kelpaamattoman viljan hyödyntäminen.
  • Suomalaisessa naudanlihantuotannossa on hyvä hygieniataso ja vähäinen lääkkeiden käyttö. 

 Nautasektorilta löytyy paljon hyviä asioita, mutta myös haasteita, joita voidaan ratkoa yhdessä! 

 Lue lisää: Synteesi suomalaisen nautakarjan kestävyydestä: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/553105

#maatalous #ruoka #vastuullisuus #tulevaisuus