Uutinen
10.07.2017

Uusia arviointilomakkeita saatavilla

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut arviointilomakkeet seuraaville tukimuodoille:

Kestävä kalastus

Kestävä kalastus – art. 26 – kalastuksen innovointi
Kestävä kalastus – art. 27 – kalastuksen neuvontapalvelut
Kestävä kalastus – art. 28 – tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus
Kestävä kalastus – art. 29 – osaaminen ja vuoropuhelu
Kestävä kalastus – art. 30 – toiminnan monipuolistaminen
Kestävä kalastus – art. 31 – nuorten kalastajien tuki
Kestävä kalastus – art. 32 – terveys ja turvallisuus kalastuksessa
Kestävä kalastus – art. 38 – kalastuksen ympäristöinvestoinnit
Kestävä kalastus – art. 39 – kalastuksen ympäristöinnovointi
Kestävä kalastus – art. 40.1.a – jätteiden kerääminen merestä
Kestävä kalastus – art. 40 – hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen
Kestävä kalastus – art. 40 & 44 – vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
Kestävä kalastus – art. 42 – saaliin arvon lisääminen

Kestävä vesiviljely

Kestävä vesiviljely – art. 47 – vesiviljelyn innovointi
Kestävä vesiviljely – art. 48 – vesiviljelyn investoinnit
Kestävä vesiviljely – art. 49 – vesiviljelyn neuvontapalvelut
Kestävä vesiviljely – art. 50 – osaaminen ja verkottuminen
Kestävä vesiviljely – art, 56 – eläinten terveys ja hyvinvointi
Kestävä vesiviljely – art. 57 – vesiviljelyn vakuutusjärjestelmät

Kauppa ja jalostus

Kauppa ja jalostus – art. 66 – markkinoille saattaminen
Kauppa ja jalostus – art. 68 – markkinoiden kehittäminen
Kauppa ja jalostus – art. 69 – kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus

Kaikki arviointilomakkeet ja hakuohjeet löydät täältä.