Uutinen
25.09.2023

ValioHackathon -haku on käynnistynyt!

Jamkin yrityskiihdyttämö BioPaavo käynnistää Valio Oy:n toimeksiannosta hackathonin, jonka haasteena on löytää uusia keinoja maidontuotannon kausivaihtelun tasaamiseen.

Jamkin yrityskiihdyttämö BioPaavo käynnistää Valio Oy:n toimeksiannosta hackathonin, jonka haasteena on löytää uusia keinoja maidontuotannon kausivaihtelun tasaamiseen. Meijeriin tuleva vastaanotettava maitomäärä vaihtelee eri vuodenaikojen välillä. Suurimmat kausivaihtelun huiput ovat kevättalvella ja määrä vähenee syksyä kohden, mutta tilojen välillä voi olla isojakin vaihtelueroja. Tuotantomääriin vaikuttavat esimerkiksi ruokinta, poikimisen ajoitus ja naudan terveydentila. Maidontuotannon kausivaihtelua tasaamalla meijerin tuotannonsuunnittelu helpottuisi koko tuotantoprosessissa, ja kustannukset jakautuisivat tasaisemmin maidontuottajalle.

Mitä Valio etsii?

Konkreettisia tilatason ratkaisuja, joilla kausivaihtelua voisi tasata. Ratkaisijatiimeiksi toivotetaan tervetulleeksi esimerkiksi start-up-yritykset, laitetoimittajat, maitotilayrittäjät, tutkimusryhmät, pk-yritykset neuvontaorganisaatiot, data-analytiikkaa ja teknologioita tarjoavat yritykset.

Ideoita arvioidaan erityisesti seuraavien kriteerien avulla:

  • Ratkaisun vaikutus maidontuotannon kausivaihteluun ja tuotantohuippujen tasaamiseen
  • Ratkaisun kokonaistaloudellisuus tilatasolla
  • Ratkaisun vaikutus Valiolla resurssien ohjaukseen ja tuotannon suunnitteluun

Voittajalle tai voittajille on luvassa idean kypsyyden mukaan joko mahdollisuutta suoraan liiketoimintayhteistyöhön tai yhteisen hankkeen tai pilotoinnin käynnistämiseen. Yhteiseen pilotointiin tai kaupalliseen yhteistyöhön voi liittyä suoraan Valio Oy tai Valio-ryhmän maidonhankintaosuuskunta/osuuskuntia riippuen ratkaisun luonteesta.

Hackathon toteutetaan osana kansainvälistä BioBoosters-projektia, jonka päävetäjänä on Jamk! BioBoosters verkostoon kuuluu 9 eri partneria Itämeren alueella, ja vuoteen 2025 järjestetään yhteensä 18 hackathonia. Tietoa projektista: https://interreg-baltic.eu/project/bioboosters/

Lisätietoa haasteesta ja hakulomake löytyy täältä: https://www.jamk.fi/fi/projekti/biopaavo/biopaavo-hackathon/valiohackathon

Liittyvät aiheet