Nyhet
28.09.2023

BioPaavo lanserar ett Hackathon på uppdrag av Valio Oy, vars utmaning är att hitta nya sätt att balansera mjölkens säsongsvariation!

Mängden mjölk som mejeriet får varierar mellan olika årstider. De största säsongstopparna är vårvintern och mängden minskar mot hösten, men det kan vara stora skillnader mellan gårdar.

Mängden mjölk som mejeriet får varierar mellan olika årstider. De största säsongstopparna är vårvintern och mängden minskar mot hösten, men det kan vara stora skillnader mellan gårdar. Till exempel utfodring, tidpunkt för kalvning och nötkreaturens hälsostatus påverkar produktionsvolymerna. Genom att utjämna mjölkproduktionens säsongsvariation skulle mejeriets produktionsplanering underlättas genom hela produktionsprocessen och kostnaderna fördelas jämnare på mjölkproducenten.

Vad letar Valio efter?

Konkreta lösningar på gårdsnivå som kan balansera säsongsvariationer. Till exempel är nystartade företag, utrustningsleverantörer, mejeriföretag, forskargrupper, små och medelstora företag, konsultorganisationer, företag som erbjuder data-analys och teknologier välkomna som lösningsteam.

Idéer utvärderas särskilt med hjälp av följande kriterier:

– Lösningens effekt på mjölkproduktionens säsongsvariation och utjämningen av produktionstoppar

– Lösningens totala ekonomi på gårdsnivå

– Lösningens effekt på resurshantering och produktionsplanering hos Valio

Beroende på idéns mognad kommer vinnaren eller vinnarna antingen ha möjlighet till direkt affärssamarbete eller att starta ett gemensamt projekt eller pilotprojekt. Beroende på lösningens affärsmogenhet kan Valio Oy eller Valio-gruppens mjölkanskaffningskooperativ/kooperativ direkt ansluta sig till det gemensamma pilot- eller kommersiella samarbetet.

Hackathonet genomförs som en del av det internationella BioBoosters-projektet, som leds av Jamk Yrkeshögskolan! BioBoosters nätverk omfattar 9 olika partners i Östersjöregionen, och totalt 18 hackathons kommer att anordnas fram till 2025.

Mer information om utmaningen och ansökningsformuläret på finska finns här: https://www.jamk.fi/fi/projekti/biopaavo/biopaavo-hackathon/valiohackathon