Hanke
Kehittämishanke - 16143

3D-tekniikkaan perustuva karjatalouden tarkkailuhanke

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

30.11.2016 - 31.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Digitalisaatio on ja tulee olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuuden maataloudessa. Maatiloilla on jo olemassa digitaalisia ratkaisuja, mutta uusia digitaalisia innovaatioita tarvitaan maatalouden edistämiseen. Yksi selkeä kokonaisuus on eläimet ja niiden hyvinvoinnin seuranta maatilalla. Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena on tutkia ja selvittää naudan rakenteen kuvantamista 3D-skannaus- ja kameratekniikan avulla. Tällä tavoin olisi mahdollista tutkia naudan rakennetta etänä sähköisten alustojen avulla paikasta riippumatta. Esiselvityshankkeessa pyritään saamaan selville ne toimintatavat, joita tarvitaan eläimen kuvaamiseen maatilalla. Samalla nähdään, soveltuuko valittu teknologia tulevaisuudessa esim. helpottamaan jalostusasiantuntijoiden ja eläinlääkäreiden työtä, sekä hyödyttämään maatilayrittäjiä. Leader-hankkeessa selvitetään myös, voidaanko tiedot tallentaa sähköiseen muotoon sellaiseen järjestelmään, josta tieto olisi luettavissa paikasta riippumatta. Liiverin alueella toimiva hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike ja maatalousyksikön, Aalto yliopiston sekä alueen maatilojen yhteishanke. Vuosina 2016-2018 Faba osuuskunta on hankkeessa mukana asiantuntijana maatilojen ohella. Nämä yritykset myös ovat hankkeen rahoittajina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16143

Aloituspäivämäärä

30.11.2016

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt