Hanke
Kehittämishanke - 66304

Active

Parkanon Yrittäjät ry

01.03.2018 - 24.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

ACTIVE - hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen toimintamalli, joka pohjautuu työelämän tarpeisiin työvoiman saralla. Hanke tuottaa uudentyyppisen työskentelymallin sekä syventää yhteistyötä alueen työllisyyttä hoitavien tahojen, kuten Kehitys-Parkki Oy:n, Pirkanmaan TE-toimiston, Parkanon ja Kihniön yrittäjien, nuorten työpajojen, 3. sektorin sekä ammatillisen koulutuksen kanssa (erit. Sataedu sekä Sasky). Kohderyhmänä on kahdentyyppistä asiakaskuntaa, vaikeasti työllistettävät nuoret ja aikuiset sekä työpaikanvaihtajat ns. nopeammin työllistyvät. Hankkeessa kokeillaan erilaisia keinoja, joilla työntekijät ja työnantajat löytäisivät toisensa molemmille helpolla tavalla. Toimenpiteistä kolme; lyhytkoulutus, työkokeilupankki sekä tuettu työkokeilu kohdistuvat erityisesti vaikeasti työllistettäviin nuoriin ja aikuisiin. Työntekijäpankki sekä työvoimaa-klinikka koskevat kaikkea työvoimaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

66304

Aloituspäivämäärä

01.03.2018

Loppumispäivämäärä

24.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt