Hanke
Kehittämishanke - 34026

Agroteknologia tehokäyttöön

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.05.2017 - 21.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Agroteknologia tehokäyttöön -hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea ja edistää eteläpohjalaista Ruokaprovinssia sekä parantaa kohdealueen maatilojen kilpailukykyä ja ympäristönsuojelua. Hanketason tavoitteena on nostaa Etelä-Pohjanmaan alueella maatalousyrittäjien osaamistasoa uuden agroteknologian käyttäjinä. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on myös rohkaista heitä työtä tehostaviin ja helpottaviin, mutta samalla myös parhaimmillaan tilan taloutta parantaviin agroteknologisiin investointeihin. Hankkeen taustalla on mm. tilakoon kasvu sekä alan voimakas teknologinen kehitys. Osaamisella ja tarvittavilla investoinneilla (erityisesti täsmäviljely ja ajo-opastimet) on myös lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä tarkentava ja vähentävä potentiaali sekä automaattien ja tehokas tehtyjen toimenpiteiden dokumentointi myöhempää käyttöä varterten. Hankkeen tavoitteena on myös tukea yleisellä tasolla alueella toimivien agroteknologiasektorin valmistajien ja markkinoivien yritysten tavoitteita uuden teknologian edistämisessä. Koulutushanke toimii ajalla 1.5.2017-31.5.2019. SeAMK Elintarvike ja maatalous koordinoi ja toteuttaa hanketta. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on hankkeen osatoteuttaja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

34026

Aloituspäivämäärä

01.05.2017

Loppumispäivämäärä

21.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt