Projekt
Utvecklingsprojekt - 34026

Agroteknologia tehokäyttöön

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.05.2017 - 21.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Agroteknologia tehokäyttöön -hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea ja edistää eteläpohjalaista Ruokaprovinssia sekä parantaa kohdealueen maatilojen kilpailukykyä ja ympäristönsuojelua. Hanketason tavoitteena on nostaa Etelä-Pohjanmaan alueella maatalousyrittäjien osaamistasoa uuden agroteknologian käyttäjinä. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on myös rohkaista heitä työtä tehostaviin ja helpottaviin, mutta samalla myös parhaimmillaan tilan taloutta parantaviin agroteknologisiin investointeihin. Hankkeen taustalla on mm. tilakoon kasvu sekä alan voimakas teknologinen kehitys. Osaamisella ja tarvittavilla investoinneilla (erityisesti täsmäviljely ja ajo-opastimet) on myös lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä tarkentava ja vähentävä potentiaali sekä automaattien ja tehokas tehtyjen toimenpiteiden dokumentointi myöhempää käyttöä varterten. Hankkeen tavoitteena on myös tukea yleisellä tasolla alueella toimivien agroteknologiasektorin valmistajien ja markkinoivien yritysten tavoitteita uuden teknologian edistämisessä. Koulutushanke toimii ajalla 1.5.2017-31.5.2019. SeAMK Elintarvike ja maatalous koordinoi ja toteuttaa hanketta. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on hankkeen osatoteuttaja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

34026

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

21.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner