Hanke
Kehittämishanke - 259106

Ammattilaisia Sydänsuomeen

Kehittämisyhtiö Witas Oy

- 30.03.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen taustalla on kasvava osaajapula, joka on kriittinen tekijä pohjoisen Keski-Suomen talouskasvulle ja kehitykselle. Työvoiman saatavuuden haastetta kannattaa tarkastella laajemmin Sydänsuomen alueen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari) ja luontevien työssäkäyntialueiden tasolla – työ voi löytyä yhdestä kunnasta, sopiva asunto toisesta ja työpaikka puolisolle kolmannesta. Hankkeen päätavoitteena on edistää osaavan työvoiman saamisen edellytyksiä tekemällä näkyväksi Sydänsuomen palveluja ja vahvuuksia työnantajia ja rekrytointiyrityksiä tukevan rekrytointiviestinnän näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on kehittää työnantajien rekrytointia tukevia toimintamalleja ja verkostoja sekä viestiä niistä aktiivisesti. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Witas Sydänsuomessa-alueen seitsemän kunnan puolesta. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE on mukana yhteistyökumppanina. Keskeisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat alueen työnantajat yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä alueen kunnat. Hankkeen tuloksena syntyy Sydänsuomessa-verkkoalustalle tiivis tietopaketti, jota työnantajat ja rekrytointifirmat voivat hyödyntää viestinnässään etsiessään työntekijöitä Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi tuloksena syntyy rekrytointeja tukevan verkostomaisen alueviestinnän malli. Hankkeen tuloksena syntyy Ammattilaisia Sydänsuomeen – pysyvä ja kehittyvä toimintamalli, alueellinen työnantajafoorumi sekä pilottikokeilujen tulokset kokoava rekrytointimallin kuvaus. Tuloksena syntyy myös yhteistyömalli työnantajien, TE-palvelujen, rekrytointifirmojen ja oppilaitosten yhteistyöhön TE-uudistuksen tuomien muutosten kontekstissa. Pidemmällä aikavälillä hankkeen vaikutuksia ovat työvoiman saatavuuden ja koko alueen elinvoiman vahvistuminen. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024–28.2.2026. Toimenpiteet kohdistuvat Sydänsuomessa-alueen kuntiin ja alueen työnantajiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259106

Loppumispäivämäärä

30.03.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä