Projekt
Utvecklingsprojekt - 259106

Ammattilaisia Sydänsuomeen

Kehittämisyhtiö Witas Oy

- 30.03.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen taustalla on kasvava osaajapula, joka on kriittinen tekijä pohjoisen Keski-Suomen talouskasvulle ja kehitykselle. Työvoiman saatavuuden haastetta kannattaa tarkastella laajemmin Sydänsuomen alueen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari) ja luontevien työssäkäyntialueiden tasolla – työ voi löytyä yhdestä kunnasta, sopiva asunto toisesta ja työpaikka puolisolle kolmannesta. Hankkeen päätavoitteena on edistää osaavan työvoiman saamisen edellytyksiä tekemällä näkyväksi Sydänsuomen palveluja ja vahvuuksia työnantajia ja rekrytointiyrityksiä tukevan rekrytointiviestinnän näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on kehittää työnantajien rekrytointia tukevia toimintamalleja ja verkostoja sekä viestiä niistä aktiivisesti. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Witas Sydänsuomessa-alueen seitsemän kunnan puolesta. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE on mukana yhteistyökumppanina. Keskeisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat alueen työnantajat yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä alueen kunnat. Hankkeen tuloksena syntyy Sydänsuomessa-verkkoalustalle tiivis tietopaketti, jota työnantajat ja rekrytointifirmat voivat hyödyntää viestinnässään etsiessään työntekijöitä Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi tuloksena syntyy rekrytointeja tukevan verkostomaisen alueviestinnän malli. Hankkeen tuloksena syntyy Ammattilaisia Sydänsuomeen – pysyvä ja kehittyvä toimintamalli, alueellinen työnantajafoorumi sekä pilottikokeilujen tulokset kokoava rekrytointimallin kuvaus. Tuloksena syntyy myös yhteistyömalli työnantajien, TE-palvelujen, rekrytointifirmojen ja oppilaitosten yhteistyöhön TE-uudistuksen tuomien muutosten kontekstissa. Pidemmällä aikavälillä hankkeen vaikutuksia ovat työvoiman saatavuuden ja koko alueen elinvoiman vahvistuminen. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024–28.2.2026. Toimenpiteet kohdistuvat Sydänsuomessa-alueen kuntiin ja alueen työnantajiin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

259106

Slutdatum

30.03.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner