Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 186019

Av-laitehankinta Talviaisten Talolle

Talviaisten seudun kyläyhdistys r.y.

01.03.2020 - 29.06.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä hallitus painottavat strategioissaan maaseudun viestinnän kehittämistä. Digitalisuuden kehittyessä on kiinnitettävä huomiota myös kansalaisten viestinnän osaamisen ja hydyntämisen kehittämiseen. Lukuisat kylät ovat tuoneet viimneisten vuosien auikana esille huolensa kylänsä heikosta kyvystä hydyntää digitaalisia mahdollisuuksia kylänsä toiminnassa. Digitaalista viestintää tarvitaan , jotta kylien asukkaat osaisivat paremmin hyödyntää digitaalisen viestinnän mahdollisuuksia henkilkohtaisessa asioinnissa,osaamisen kehittämisessä sekä muussa viestinnässä. Digitaalisen viestinnän lisääminen edistää kestävän kehityksen toteutumista vähentämällä liikkumisen tarvetta ja lisäämällä kohderyhmien yhtäaikaista saavutettavuutta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa monipuoliset digitaaliset av-laittejärjestelmät Talviaisten kylätalolle joka mahdollistaa monipuoliset mahdollisuudet hyödyntää digitaalisuutta kyläalueella ja muilla ympäristöalueilla. Hankkeen toiminta-alue on Talviaisten kylä ja Oriveden kaupunki. Kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat kyläyhdistyksen toimijat sekä muut alueen järjestöt, kansalaiset ja sellaiset yritykset, jotka näkevät liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisessa viestinnässä. Digitaalisia laitejärjestelmiä haetaan kylän/alueen tilaisuuksien järjestämiseen, nuorten tilaisuuksien järjestämiseen, etäoppimispisteenä toimimiseen, kyläviestinnän kehittämiseen, kansalaisten henkilökohtaiseen sähköiseen asiointiin, kylien välisen verkostoitumiseen digitaalisuutta hyödyntäen, etäyrittäjien toimimisen kylätalolla johon on erikseen osoitettu tila. Lisäksi hankinta mahdollistaa uudella tavalla tilojen vuokraamisen ja hyödyntämisen ja näin saaduilla tuloilla voidaan kylän toimintaa kehittää edelleen. Kylätalolla on valokuituyhteys.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

186019

Aloituspäivämäärä

01.03.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt