Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 186019

Av-laitehankinta Talviaisten Talolle

Talviaisten seudun kyläyhdistys r.y.

01.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä hallitus painottavat strategioissaan maaseudun viestinnän kehittämistä. Digitalisuuden kehittyessä on kiinnitettävä huomiota myös kansalaisten viestinnän osaamisen ja hydyntämisen kehittämiseen. Lukuisat kylät ovat tuoneet viimneisten vuosien auikana esille huolensa kylänsä heikosta kyvystä hydyntää digitaalisia mahdollisuuksia kylänsä toiminnassa. Digitaalista viestintää tarvitaan , jotta kylien asukkaat osaisivat paremmin hyödyntää digitaalisen viestinnän mahdollisuuksia henkilkohtaisessa asioinnissa,osaamisen kehittämisessä sekä muussa viestinnässä. Digitaalisen viestinnän lisääminen edistää kestävän kehityksen toteutumista vähentämällä liikkumisen tarvetta ja lisäämällä kohderyhmien yhtäaikaista saavutettavuutta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa monipuoliset digitaaliset av-laittejärjestelmät Talviaisten kylätalolle joka mahdollistaa monipuoliset mahdollisuudet hyödyntää digitaalisuutta kyläalueella ja muilla ympäristöalueilla. Hankkeen toiminta-alue on Talviaisten kylä ja Oriveden kaupunki. Kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat kyläyhdistyksen toimijat sekä muut alueen järjestöt, kansalaiset ja sellaiset yritykset, jotka näkevät liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisessa viestinnässä. Digitaalisia laitejärjestelmiä haetaan kylän/alueen tilaisuuksien järjestämiseen, nuorten tilaisuuksien järjestämiseen, etäoppimispisteenä toimimiseen, kyläviestinnän kehittämiseen, kansalaisten henkilökohtaiseen sähköiseen asiointiin, kylien välisen verkostoitumiseen digitaalisuutta hyödyntäen, etäyrittäjien toimimisen kylätalolla johon on erikseen osoitettu tila. Lisäksi hankinta mahdollistaa uudella tavalla tilojen vuokraamisen ja hyödyntämisen ja näin saaduilla tuloilla voidaan kylän toimintaa kehittää edelleen. Kylätalolla on valokuituyhteys.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

186019

Aloituspäivämäärä

01.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt