Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 186019

Av-laitehankinta Talviaisten Talolle

Talviaisten seudun kyläyhdistys r.y.

01.03.2020 - 29.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä hallitus painottavat strategioissaan maaseudun viestinnän kehittämistä. Digitalisuuden kehittyessä on kiinnitettävä huomiota myös kansalaisten viestinnän osaamisen ja hydyntämisen kehittämiseen. Lukuisat kylät ovat tuoneet viimneisten vuosien auikana esille huolensa kylänsä heikosta kyvystä hydyntää digitaalisia mahdollisuuksia kylänsä toiminnassa. Digitaalista viestintää tarvitaan , jotta kylien asukkaat osaisivat paremmin hyödyntää digitaalisen viestinnän mahdollisuuksia henkilkohtaisessa asioinnissa,osaamisen kehittämisessä sekä muussa viestinnässä. Digitaalisen viestinnän lisääminen edistää kestävän kehityksen toteutumista vähentämällä liikkumisen tarvetta ja lisäämällä kohderyhmien yhtäaikaista saavutettavuutta. Hankkeen tavoitteena on rakentaa monipuoliset digitaaliset av-laittejärjestelmät Talviaisten kylätalolle joka mahdollistaa monipuoliset mahdollisuudet hyödyntää digitaalisuutta kyläalueella ja muilla ympäristöalueilla. Hankkeen toiminta-alue on Talviaisten kylä ja Oriveden kaupunki. Kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat kyläyhdistyksen toimijat sekä muut alueen järjestöt, kansalaiset ja sellaiset yritykset, jotka näkevät liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisessa viestinnässä. Digitaalisia laitejärjestelmiä haetaan kylän/alueen tilaisuuksien järjestämiseen, nuorten tilaisuuksien järjestämiseen, etäoppimispisteenä toimimiseen, kyläviestinnän kehittämiseen, kansalaisten henkilökohtaiseen sähköiseen asiointiin, kylien välisen verkostoitumiseen digitaalisuutta hyödyntäen, etäyrittäjien toimimisen kylätalolla johon on erikseen osoitettu tila. Lisäksi hankinta mahdollistaa uudella tavalla tilojen vuokraamisen ja hyödyntämisen ja näin saaduilla tuloilla voidaan kylän toimintaa kehittää edelleen. Kylätalolla on valokuituyhteys.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

186019

Startdatum

01.03.2020

Slutdatum

29.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner