Hanke
Kehittämishanke - 16983

Digitaalinen maaseutu

1078732-9 Nimeä ei saatavissa

31.12.2015 - 30.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on maaseudun asukkaiden, kolmannen sektorin ja yritysten digitaalisten valmiuksien kehittäminen ja tätä kautta maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen. Hanke: 1. parantaa maaseudun asukkaiden ja kolmannen sektorin tietoisuutta ja osaamista digitaalisista palveluista ja niiden mahdollisuuksista 2. parantaa maaseudun yritysten tietoisuutta ja osaamista digitaalisista palveluista ja niiden mahdollisuuksista 3. parantaa maaseudun yritysten valmiuksia ja mahdollisuuksia arvioida oman liiketoimintansa digitaalista tasoa ja tehdä kehityssuunnitelmia ja -toimenpiteitä tilannearvion pohjalta 4. kartoittaa maaseudun yritysten suurimmat esteet digitaaliselle kehittymiselle ja selvittää keinot madaltaa löydetyt esteet 5. madaltaa kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöönotolle, synnyttää kysyntää tietotekniikkapalveluille ja tuo palveluntuottajia yritysten ja kuluttajien tietoisuuteen Digitaalinen maaseutu ¿hanke on ruohonjuuritason työväline, joka täydentää paikallista, valtakunnallista ja maakunnallista digitaalista kehitystoimintaa. Tämä hanke keskittyy Suupohjan ja Kurikan alueiden konkreettiseen digitaaliseen kehittymiseen myös perusasioissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16983

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

30.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt