Hanke
Kehittämishanke - 74649

Elinvoimaa pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshanke

Lapin Liikunta ry

31.07.2018 - 16.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kolme kuukautta kestävän Elinvoimaa pohjoisimpaan Lappiin -esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää lasten ja nuorten ajatuksia siitä, kuinka liikunta saataisiin osaksi arkea kestävällä tavalla. Selvitys antaa pohjaa kehittämishankkeen toimenpiteiden tarkemmalle suunnittelulle, millä tavoitellaan uudenlaisen, jatkuvuutta tukevan toimintamallin kehittämistä Pohjois- ja Itä-Lapin alueelle. Tässä esiselvityshankkeessa kerätään tietoa osallistaen ja eri tahoja kuullen, jotta kehittämishankkeen toimenpiteistä saadaan mahdollisimman kustannustehokkaita varsinaiseen kehittämishankkeeseen. Kohderyhmänä ovat Pohjoisimman Lapin Leader -alueella toimivat kunnat, koulut, järjestötoimijat sekä muut lasten ja nuorten harrastustoiminnasta kiinnostuneet tahot. Tahojen kautta tavoitamme lapset ja nuoret. Lisäksi kuntien nuorisvaltuustojen kautta saamme kuuluviin nuorten mielipiteet.Esiselvityshankkeessa tehdään kaksi kyselyä, joista toinen kohdistetaan kouluille ja toinen järjestöille ja kyläaktiiveille. Lisäksi järjestetään 30 kohtaamista, joista 16 on osoitettu suoraan kouluille koulupäivän aikana ja 14 kohtaamista järjestöille ja kyläaktiiveille iltatilaisuutena. Esiselvityshankkeen ja sitä mahdollisesti seuraavan varsinaisen hankkeen toteuttamisesta hyötyvät asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämisen kautta kaikki paikalliset asukkaat. Esiselvityshankkeen jälkeen toteutettava varsinainen kehittämishanke hyödyntää esiselvityshankkeesta saatuja tuloksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

74649

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

16.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt