Hanke
Kehittämishanke - 16390

Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä – ELINA

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.11.2015 - 18.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä -hankkeessa kehitetään Hämeen maatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille tapahtumia, koulutusta ja valmennusta. Hankkeessa järjestettävä koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Osaamisen vahvistaminen edistää maatilojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Hankkeen toiminta liittyy maatilojen investointien ja sukupolvenvaihdosten tukemiseen, tilojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä tuotantoedellytysten vahvistamiseen maito- ja kasvinviljelytiloilla. Hankkeen kohderyhmä on Hämeen ELY-keskusalueen viljelijät. Osaamisen lisäämisen tarve on suurta tilojen muutostilanteissa sekä nykyisen toiminnan tehostamisessa. Muutostilanne voi olla esimerkiksi ajankohtaisen investoinnin toteuttaminen, sukupolvenvaihdos tai jokin muu tilan kehittämiseen liittyvä toimenpide. Myös sivutoimiset viljelijät ja tilanpitoa hankealueelle suunnittelevat voivat osallistua hankkeen tapahtumiin. Elinvoimainen maatilatalous Hämeessä -hanke on yksi Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä -teemaohjelman hankkeista. Hankkeessa järjestetään seminaareja ja teemapäiviä, pienryhmätoimintaa sekä opintomatkoja. Aiemmissa hankkeissa hyvän palautteen saanut tilakohtainen valmennus on sisällytetty maatilojen toiveesta myös tähän hankkeeseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16390

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

18.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt