Hanke
Kehittämishanke - 120896

Eloa ja menoa Mäkiraonmäelle

Kannuksen kaupunki

31.03.2020 - 31.03.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Mäkiraonmäki on Kannuksen kaupungin kulttuurin helmi. Se on kokonaisuus, jonka jokainen Kannukseen tuleva kohtaa ensimmäisenä. Kannuksen historia pienoiskoossa löytyy tästä ainutkertaisesta alueesta, joka on onnistuttu säilyttämään alkuperäisessä muodossa vuosikymmenten ajan. Mäkiraonmäella historia ja tämä päivä kohtaavat. Kehittämishankkeen avulla haluamme kehittää toimintaa niin, että Mäkiraonmäki pystyy tarjoamaan toimintaa ympärivuotisesti. Toiminnallisuuden kautta Mäkiraonmäestä luodaan elävä kulttuurikeskus, joka luo toimintaedellytyksiä monipuoliselle kulttuuritarjonnalle. Hankkeen avulla parannetaan ja nykyaikaistetaan alueen toimintoja, mm. digitalisaation avulla, kehitetään verkostoyhteistyötä sekä tuotteistetaan alueella olevaa palvelutarjontaa. Mäkiraonmäen lisäksi hankkeessa tiivistetään muiden Kannuksessa sijaitsevien historiallisesti merkittävien kohteiden välistä yhteistyötä niin, että eri kylillä sijaitsevia tiloja ja historiaa pystytään hyödyntämään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

120896

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

31.03.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt