Hanke
Kehittämishanke - 148568

Förstudie Fibershed

Stiftelsen Juthbacka sr

30.04.2021 - 15.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Fibershed begreppet beskriver ett nätverk av sammanlänkande aktörer inom fiber- och textilbranschen inom en specifik region. Syftet med en fibershed är att utveckla regionala och regenerativa textilfibersystem genom att koppla ihop fiberproducenter, bredda möjligheter för miljövänliga fårgårdar, vara en katalysator för uppbyggnaden av regional tillverkning av textilier och kläder, och koppla ihop slutkunder med bönder genom utbildningsaktiviteter. Vi ska inom förstudieprojektet koppla ihop klädesplaggets användare med platsen där fibrerna blev odlade och att bygga ett system som kan bevaras för många framtida generationer.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

148568

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

15.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt