Hanke
Kehittämishanke - 13837

Från tomatrike till innovativt växthuskluster

Österbottens svenska producentförbund r.f.

01.01.2016 - 23.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

En ny modell för att organisera det österbottniska växthusklustrets innovationsverksamhet skapas. Modellen skall resultera in en smidig och lätt organisation som snabbt reagerar på företagens behov och som effektivt kan dra nytta av nätverk och fungera som innovationsförmedlare. En projektledare anställs som fungerar som sammanbindande länk mellan växthusföretagen och forskningen och styr innovations- och utvecklingsarbetet. Projektledaren skapar, testar och befäster den regionala modellen, innovationsförmedlaren, så att den blir en bestående del av växthusklustrets innovationsverksamhet också efter att projekttiden tagit slut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13837

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

23.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt