Projekt
Utvecklingsprojekt - 13837

Från tomatrike till innovativt växthuskluster

Österbottens svenska producentförbund r.f.

01.01.2016 - 23.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

En ny modell för att organisera det österbottniska växthusklustrets innovationsverksamhet skapas. Modellen skall resultera in en smidig och lätt organisation som snabbt reagerar på företagens behov och som effektivt kan dra nytta av nätverk och fungera som innovationsförmedlare. En projektledare anställs som fungerar som sammanbindande länk mellan växthusföretagen och forskningen och styr innovations- och utvecklingsarbetet. Projektledaren skapar, testar och befäster den regionala modellen, innovationsförmedlaren, så att den blir en bestående del av växthusklustrets innovationsverksamhet också efter att projekttiden tagit slut.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13837

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

23.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner