Hanke
Kehittämishanke - 77973

Greppa Marknad, Odling och Teknologi – redskap för lönsam växtodling

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

31.12.2018 - 28.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektets huvudsakliga målsättning är att sprida marknadsinformation samt att få jordbrukaren att lära sig att kontinuerligt följa med marknaden. Detta sker genom att höja jordbrukarnas marknadskännedom, utbilda jordbrukarna i konsten att köpa och sälja. Jordbrukaren måste också lära sig att producera sådant som någon vill köpa, alternativa odlingsgrödor. Genom fältvandringar och besök på försöksodlingar sprider man information om nya grödor och ny odlingsteknik som stöder jordbrukarna i den praktiska odlingen. Projektet stöder ibruktagande av ny informationsteknologi vid odlingen genom att ordna informationstillfällen och praktiska demonstrationer.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

77973

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

28.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt