Hanke
Kehittämishanke - 84475

Hanko Data Parks utveckling

Hangon kaupunki

31.12.2018 - 27.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Innehåll Hangö stad, Raseborgs stad och C-Fiber Hanko samarbetar och marknadsför fyra datacenter-tomter under namnet Hanko Data Parks, www.hankodataparks.fi. De fyra tomterna har olika beskaffenheter gällande storlek och elförsörjning. Samarbetet grundar sig på C-Fiber Hanko och städernas andel i C-Lion1, en optisk havskabel Helsingfors- Hangö-Rostock, som togs i bruk hösten 2017. I och med kabeln har Hangö blivit en viktig punkt för optiska förbindelser inom Finland och via Finland till Centraleuropa och Ryssland. Optiska havskablarna Eastern Light, på sträckan Stockholm-Hangö, och planerade Arctic Connect via Nordostpassagen ger Hanko Data Parks helt nya förutsättningar som knutpunkt mellan Centraleuropa, Norden och Asien. Målgrupper Internationella datacenter-aktörer som vill etablera sig i norra Europa. Målsättning Genom att ett eller flera datacenter etablerar sig i Hanko Data Parks skapas nya arbetsplatser i regionen. Främst sysselsätts yngre personer.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84475

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

27.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt